SASTANAK PREDSTAVNIKA OPĆINSKE UPRAVE SA PREDSTAVNICIMA MZ MRKOTIĆ I MZ ŠIJE

SASTANAK PREDSTAVNIKA OPĆINSKE UPRAVE SA PREDSTAVNICIMA MZ MRKOTIĆ I MZ ŠIJE

13
0
PODIJELI

Općinski načelnik sa saradnicima je 05.03.2020.godine organizovao radne sastanke sa predstavnicima organa MZ Mrkotić i MZ Šije i NK Napredak. Sa predstavnicima MZ Mrkotić razgovaralo se o stepenu realizacije zaključaka sa prethodnih sastanaka, aktivnostima MZ tokom 2019.godine, izazovima sa kojim se susreću organi MZ tokom realizacije svakodnevnih poslova te planovima razvoja MZ koji se planiraju realizovati tokom tekuće i narednih godina. Također, razgovarano je i o načinu upravljanja nad sistemom vodosnabdijevanja ovog područja.

Sa predstavnicima Savjeta MZ Šije i NK Napredak Šije težište razgovora bilo je usmjereno na obavezama koje NK Napredak Šije treba da ispuni kako bi stadion Šije dobio potrebne licence za nastavak takmičenja. Također, razgovaralo se o aktivnostima MZ tokom 2019.godine te planovima razvoja MZ za tekuću i naredne godine.

Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima mjesnih zajednica na dolasku, izdvojenom vremenu i nesebičnom zalaganju koje za cilj ima razvoj sredina koje oni predstavljaju.

Dogovoreni su konkretni zaključci koji će poboljšati realizaciju aktivnosti u narednom periodu.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA