Sastanak sa predsjednikom Savjeta MZ Jelah

Sastanak sa predsjednikom Savjeta MZ Jelah

167
0
PODIJELI

Općinski načelnik sa saradnicima je organizovao sastanak sa predsjednikom Savjeta MZ Jelah.
Tema razgovora bio je zahtjev MZ za rušenje starog objekta Doma kulture u Jelahu, te uređenju platoa na kojem je isti smješten. Dogovorene su konkretne aktivnosti kao i okvirni način daljnjeg korištenja i privremenog upravljanja navedenom lokacijom.

Predstavnici MZ Jelah su dali punu podršku, Općinskom načelniku i Općinskom pravobraniocu za nastavak vođenja upravnih i sudskih postupaka protiv Zemljoradničke zadruge Jelah u cilju definisanja imovinskih odnosa na spornoj površini i privođenja iste dogovorenoj krajnjoj namjeni, a to je gradnja Administrativno-kulturnog centra, s tim da se sportski objekat gradi uz Osnovu školu 1. mart.

Pored toga, razgovaralo se i o dosadašnjoj saradnji, aktivnostima oko realizacije kapitalnih projekata i mogućnostima za poboljšanje organizacije saobraćaja u centru Jelaha.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA