TC MADI: Potrebne prodavačice

TC MADI: Potrebne prodavačice

378
0
PODIJELI
TC MADI: Potrebne prodavačice

Na osnovu ukazane potrebe za radnicima u PJ Samoposluga „MADI“

društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj, dana 20.08.2021. godine objavljuje

 

Traži se: 

–    Prodavač, m/ž

  

USLOVI:

 

O G L A S

za prijem u radni odnos

 

Potrebno je da kandidati imaju završenu odgovarajuću stručnu spremu i radno iskustvo na istim poslovima.

 Ostali uslovi: odgovornost prema poslu, fleksibilnost i komunikativnost u radu, dobre organizacione sposobnosti, kao i drugi bitni uslovi potrebni za obavljanje radnih zadataka.

 

– Prijave na oglas te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova

kandidati će dostaviti poštom na adresu: „MADI“ d.o.o. Tešanj – Poslovna zona „VILA“ br.

16, sa naznakom – Prijava na oglas ili na e-mail:  posao@madi.ba.

 

Sve informacije vezano za navedena radna mjesta, mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 061/107-292.

 

Također, obrasci prijave se mogu dobiti i popuniti na portirnici firme u sjedištu društva.

 

MADI” d.o.o Tešanj

Izvor: Radio Antena-servis

NEMA KOMENTARA