Tešanj Open 2015 – Turnir u stonom tenisu

Tešanj Open 2015 – Turnir u stonom tenisu

480
0
PODIJELI

Otvoreno prvenstvo Općine Tešanj za veterane i rekreativce u stonom tenisu „TEŠANJ OPEN
2015“ odrţat će se u JU Sportsko rekreacionom centru Tešanj (sportska dvorana kod srednje
škole) u Tešnju.Web adresa sportske dvorane: http://dvorana-tesanj.com/
Turnir zvanično počinje u nedelju 30.08.2015 godine u 10,00 sati.

Turnir se igra u slijedećim kategorijama:
– Kategorija do 39 godina, muškarci, pojedinačno
– Kategorija do 55 godina, muškarci, pojedinačno
– Kategorija preko 55 godina, muškarci, pojedinačno
Prijavljeni učesnici bit će raspoređeni u grupe po 3,4 i 5 igrača, zavisno od prijava, a igrat će
u grupama svako sa svakim u tri dobivena seta. Prvoplasirani i drugoplasirani igrači
nastavljaju takmičenje K.O. sistemom određenim šemama do konačne pobjede.

Ždijeb:
Ţrijebanje će se obaviti prije samog početka turnira.

Turnir se igra po pravilima ITTF-a.

Turnir se igra sa lopticama Yola sa tri zvjezdice, na deset stolova.

Prijave se šalju isključivo na slijedeću adresu:
Email: [email protected]
Telefon: 061-412-962 ( Dubravac Almir ).

Rok za prijave:
Prijave se mogu vršiti sve do zvaničnog početka turnira tj. 30.08.2015 godine u 10,00 sati.

Pravo nastupa:
Pravo nastupa imaju svi zainteresovani takmičari iz BiH i drugih drţava, koji se uredno i na
vrijeme prijave kod organizatora uz uslov da prihvaćaju propozicije i uplate kotizaciju.

Kotizacija:
Kotizacija za sve prijavljene takmičare iznosi 20,00 KM po igraču i uplaćuje se organizatoru
prije početka turnira, na licu mjesta.

Nagrade:
Organizator će dodijeliti pehare, medalje i diplome svim učesnicima turnira koji se plasiraju
od prvog do trećeg mjesta.
Za treće mjesto se neće razigravati, dodijelit će se nagrade za dva treća mjesta.
Dodijela nagrada će se izvršiti na kraju turnira u sportskoj dvorani uz prisustvo predstavnika
Općine Tešanj, Sportskog saveza općine Tešanj i Stonoteniskog kluba „NEC“ Kraševo,
Tešanj.

Pravo tumačenja propozicija ima isključivo delegat turnira gosp. Mujić Šaban.
Organizator ima pravo na promjenu ovih propozicija uz zavisnosti od broja
učesnika.

Za sve učesnike turnira obezbjeđen je zajednički ručak i osvjeţenje u restoranu
„AS“ koji se nalazi u neposrednoj blizini sportske dvorane, gdje će biti upriličeno prigodno
druţenje. Lokacija i ponuda restorana je dostupna na web adresi: http://asrestoran.com.ba/

Za sve dodatne informacije vezane za turnir i učešće na turniru moţete se obratiti putem
elektronske pošte i putem telefona:
[email protected]
– 061-412-962

NEMA KOMENTARA