Ugovora o izradi Idejnog projekta za sanaciju postojeće deponije otpada

Ugovora o izradi Idejnog projekta za sanaciju postojeće deponije otpada

203
0
PODIJELI

Tešanj, 10.11.2015.god.

Dana 06.11.2015.godine, zaključen je ugovor između našeg Preduće i konzorcija „ENOVA“ d.o.o. Sarajevo

Predmet ugovora je izrada Idejnog projekta za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada “Bukva” općine Tešanj i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada.

Predmet ugovora je detaljno određen u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluga, objavljenog na portalu javnih nabavki br. 807-7-2-39-3-21/15 od 05.06.2015.god.

Rok za završetak predmeta ugovora je 120 dana od dana zaključivanja.

JP “RAD” d.d.Tešanj

Izvor: RAD Tešanj

NEMA KOMENTARA