Ugovori za I dio kapitalnih projekata

Ugovori za I dio kapitalnih projekata

41
0
PODIJELI

Nakon provedene procedure javne nabavke, danas su u Općini Tešanj potpisani ugovori za prvi dio kapitalnih projekata za 2020. godinu.

Ugovore su potpisali Općinski načelnik Suad Huskić i predstavnici firmi Doboj putevi d.o.o. Doboj Jug (za projekte: Asfaltiranje puta Hrnjići, faza V, puta Hujduri-Purkovići, puta Garići-Pijeskovac, puta Kikići, Novog puta, nastavak od ulice Hasana K.Pruščaka, puta Teslićka, puta Banovci-Pašići, puta Beširovići-mostić i puta Dom Bedaci-Park, Uređenje sportskog poligona Ljetinić), AB trans d.o.o. Tešanj (za projekte: Asfaltiranje puta Bukva voda-Osoje, puta Krdžalići-Spahići, puta Križanovići i puta Hasanbašići-Jesenje), Geo put d.o.o. Maglaj (za projekte: Asfaltiranje puta Ripna, puta Tijesno-mezarje Tuk, ulica Safvet-bega Bašagića i puta Kantići-mekteb Ravne) i Hajdić d.o.o. Maglaj (za projekte: Asfaltiranje puta Smreče-škola, puta Planje-Mrkotić, puta Hodžina njiva-Husakova voda, Pješačka staza džamija – Kiseljak, Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Zema-Alići i izgradnja Ulice Kose).

Također, danas su potpisani ugovori sa dva izvođača radova Arcon d.o.o. Zenica i Nedjing d.o.o. Tešanj za projekte: Vanjsko uređenje Doma mjesne zajednice i ambulante Novi Miljanovci i Nastavak izgradnje poslovnog objekta za potrebe mjesne zajednice Oraš Planje

Ukupna vrijednost potpisanih ugovora je 432.681,91 KM.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA