Vannastavne aktivnosti

Vannastavne aktivnosti

9
0
PODIJELI

VANNASTAVNE

AKTIVNOSTI

PREZIME I

IME NASTAVNIKA

Dramsko- recitatorska Ćerimagić Lejla, Halilović Aida, Saračević Irma
Novinarska Šišić Amela, Bešlagić Nadina, Sadiković-Bešlagić Lejla
Folklorna sekcija Korajlić Jasna, Prnjavorac Tarik
Mladi kreatori i modelari Selima Brkić, Ismeta Nuhanović, Mustafa Mulabećirović, Samila Čamdžić, Sadiković Adijana,
Istraživanje tržišta Nisveta Kerić, Garić Lejla,Emina Tatarević-Agić
Poduzetništvo Melisa Mešić, Azra Brka,Midhat Brkić,Majda Šujić
Inovatori u elektrotehnici Zumreta Vejsić, Nusret Alić,Mirsad Ramić
Robotika Mujo Zeničanin
Matematička sekcija Besim Salkić,Alma Bekrić,Adis Halilović,Hedija Ćeman,Amina Kurtić,Mevludin Mujić
Uvod u WEB programiranje Selma Đulić, Hukić Emin
Baza podataka Jasmira Omerbašić
Cvjećarska sekcija Dženetina Jusufbašić, Mulabdić Muharem, Ljevaković Mehmedalija
Mladi fizičari Selma Begagić
Informatička Emina Hadžić, Halid Bošnjak
Zdrava hrana Nadina Pridjevčić, Kučević Hakija, Murisa Subašić
Foto-video-auudio sekcija Muhamed Hasičić, Šabanović Salih, Selma Halilović
Ekološka sekcija Zlata Halilović, Munevera Alić
Sekcija CAD/CAM Besim Karahodžić
Sekcija MIG/MAG zavarivanje Rošić Razim, Kadić Sabahudin
Programiranje na CNC mašinama Sulejman Hodžić
Historijska Haris Ibranović, Karahmet Mersida
Košarka Adnan Šeljmo
Odbojka Amela Kruško
Rukomet Hamza Deljkić
Nogomet Izet Mandžukić
Web stranica Škole Sakib Ahmić
Mladi frizeri Nađida Rakić
Sekcija humanih Senaida Karagić,Nađa Mešić
Horska sekcija Hasan Solo,Muhamed Balić
Sekcija Islamska vjeronauka Enesa Piro-Bedaković, Purković Alema
Prva pomoć Sabina Užičanin, Adnan Alić, Hadžan Elma

Izvor: Mješovita škola

Zanimljivosti s drugih portala:
loading...

NEMA KOMENTARA