Važna obavijest za sve vlasnike šuma u ZDK

Važna obavijest za sve vlasnike šuma u ZDK

41
0
PODIJELI

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona obavještava vlasnike privatnih šuma da će u cilju podrške proljetnom pošumljavanju u 2021. godini za sve zainteresirane biti obezbjeđen besplatan sadni materijal, odgovarajuća projektna dokumentacija, kao i stručna pomoć pri izvođenju radova pošumljavanja. 

Zainteresirani vlasnici privatnih šuma za detaljnije informacije mogu se obratiti na adresu Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona ( 032/460-692 ) ili direktno kontaktirati neko od područnih odjeljenja, ovisno od lokacije gdje se privatna šuma ili šumsko zemljište nalazi: 

  • Tešanj             032/206-844
  • Maglaj             032/206-842
  • Zavidovići       032/206-843
  • Žepče              032/880-759
  • Zenica             032/206-849
  • Kakanj            032/206-840
  • Visoko            032/206-846
  • Olovo              032/206-848
  • Vareš               032/206-847

Vlasnici privatnih šuma su dužni da uz zahtjev za pošumljavanje svoje parcele dostave i odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju vlasništvo nad predmetnom parcelom. 

Pošumljavanje privatnih šuma ima veliki značaj ne samo za vlasnike privatnih parcela nego i za cijelo društvo, obzirom na široku lepezu općekorisnih funkcija koje šume obavljaju. 

NEMA KOMENTARA