Zabranjeno kretanje svim građanima od 18,00 sati do 5,00 sati!

Zabranjeno kretanje svim građanima od 18,00 sati do 5,00 sati!

42
0
PODIJELI

Federalni štab civilne zaštite donio Naredbu kojom se naređuje zabrana kretanja građana na području Federacije BiH od 18,00 do 5,00 sati i primjenjuje se od 22.03.2020. u 18,00 sati. Općinski štab CZ usaglašava tehniku realizacije…

Također, Općinski štab CZ Tešanj je donio Naredbu kojom:

1. Zabranjuje rad stomatoloških ordinacija na području općine Tešanj
2. Naređuje JZU Dom zdravlja Tešanj da organizuje prijem hitnih slučajeva za stomatološke intervencije u ambulanti Tešanjka
3. Ova Naredba stupa na snagu 22.03.2020. godine i primjenjivat će se dok postoji potreba za navedenim mjerama

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA