Zimsko održavanje puteva

Zimsko održavanje puteva

240
0
PODIJELI

Općinski načelnik Suad Huskić danas je potpisao ugovore za zimsko održavanje puteva na području općine Tešanj za sezonu 2015/2016, a nakon uspješno završene procedure javne nabavke putem otvorenog postupka. Ugovori su potpisani sa firmama AB trans d.o.o. Tešanj, KM gradnja d.o.o. Tešanj, TRANS-KOP d.o.o. Tešanj i

Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Današnjim potpisivanjem ugovora obuhvaćeno je održavanje lokalnih puteva, a ranije je potpisan ugovor za održavanje gradskih ulica sa KP RAD. Do kraja sedmice će biti potpisan i ugovor sa organima mjesnih zajednica sa području općine Tešanj za nekategorisane puteve unutar mjesnih zajednica.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA