23.5 C
Tešanj
Utorak, 28 Maja, 2024

Analiza poslovanja za I polugodište 2021

Danas je održan radni sastanak Uprave Preduzeća (Direktor sa dva Izvršna direktora) sa Šefovima i Koordinatorima odjela, te Samostalnim referentima. Istom su prisustvovali i: Predsjednik NO Preduzeća (Velid Joldić) i Predsjednici OS i VU.
U uvodnom dijelu su prezentovani rezultati poslovanja i rada Preduzeća za period januar – juni 2021. godini, te stepen dostizanja ciljeva postavljenih za 2021. godinu. Analiza je rađena kroz nekoliko desetina parametara, sa posebnim osvrtom na KPI-ove čiji stepen ostvarenja se kontinuirano prati. Rezultati analiza su prikazani kroz tabelarni i grafičke prikaze.
Nakon prezenzovanih rezultata analize po svim odjelima i Referatima, ukupne analize za nivo Preduzeća i provedene diskusije, konstatovano je sljedeće:

Izvor: RAD Tešanj

Povezane vijesti

Najnovije vijesti