Uslovi korištenja

Informacije objavljene na internet stranicama unutar domene jelah.info ne moraju nužno biti potpune, iscrpne, precizne ili ažurirane te ne predstavljaju obvezujuće stručno ili pravno mišljenje ili savjet. Ljudi koji sudjeluju u kreaciji bilo kojeg sadržaja na jelah.info ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati kao posljedica korištenja bilo koje informacije objavljene na stranicama jelah.info.

Internet stranicea jelah.info sadrži poveznice na druge internet stranice i objavljene su u dobroj namjeri. Ljudi koji sudjeluju u kreaciji sadržaja na jelah.info nisu odgovorni ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan domene jelah.info.

Ljudi sa administratorskim ovlastima na internet stranici jelah.info imaju pravo, da prikupljene privatne podatke kojima imaju pristup, poput e-mail adresa, imena i prezimena čitatelja, bez dozvole svakog pojedinačnog vlasnika tih podataka, distribuiraju ili koristite na bilo koji nacin u zaštiti domene jelah.info i svoje vlastite odgovornosti. Ljudi koji ostave svoje podatke putem e-maila na bilo koju od domena stranice jelah.info ili sa njom povezanih e-mail računa, ili putem kontakt obrasca, suglasni su da su nam te podatke dali odlukom svoje slobodne volje.

Ljudi koji sudjeluju u kreaciji bilo kojeg sadržaja na jelah.info, u potpunosti se odriču svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem internet stranica unutar domene jelah.info, za bilo koje radnje onih koji spomenutu domenu koriste, a povezanih s uporabom ili zlouporabom sadržaja tih internetskih stranica, kao i za svaku štetu koja bi mogla nastati bilo kome tko te internetske stranice koristi, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internetskih stranica.

Svatko tko koristi sadržaje internet stranice jelah.info, prihvaća sve rizike koji bi mogli nastati iz tog korištenja, kao i koristiti njihov sadržaj isključivo za vlastitu uporabu i na vlastitu odgovornost.