12 C
Tešanj
Srijeda, 29 Maja, 2024

AS Group: Usvajanje zakona o radu će nam omogućiti nova zapošljavanja

Prijedlog novog zakona o radu je dobar, i njegovo eventualno usvajanje će za direktnu posljedicu imati u našoj grupaciji zapošljavanje dodatno velikog broja novih radnika, stav je direktora kompanije Klas d.d. Sarajevo, Rusmira Hrvića povodom davanja u proceduru za izglasavanje prijedloga novog Zakona o radu u Parlamentu FBiH, saopšteno je iz AS Groupa.

“Naša najveća očekivanja od novog zakona o radu su usmjerena na konačno uređenje oblasti kolektivnih ugovora. Očekujemo da nam se skine ‘luđačka košulja’ u vidu kolektivnih ugovora, zaključenih prije 15 godina, koji apsolutno ne uvažavaju promijenjene uvjete poslovanja i koji za 15 godina nikada nisu mijenjani, a koje nije moguće otkazati bez obzira što jedna od ugovornih strana nije u mogućnosti da ispunjava obaveze iz ugovora. Želimo da, kao jedna od vodećih kompanija koja je jedan od najvećih poslodavaca u Bosni i Hercegovini, uzmemo aktivno učešće u postupku budućeg kolektivnog pregovaranja koje bi nam novi Zakon o radu ukoliko se usvoji omogućio. Obzirom da novi Zakon unosi red u pogledu reprezentativnosti ugovornih strana smatramo da će o kolektivnim ugovorima pregovarati i da će ih potpisivati samo stvarni i istinski predstavnici, kako radnika tako i poslodavaca”, rekao je Hrvić.

Smatra da ograničavanje trajanja kolektivnih ugovora na period do 3 godine omogućava jednu vrlo aktivnu ulogu kako poslodavaca s jedne strane, tako i sindikata s druge strane u traženju optimalnih rješenja.

“Pri tome, ne treba uvijek imati na umu smanjenje plaća, zapravo je svrha ovakvog pristupa, realno povećanje plaća zaposlenih. Isto tako, treba imati na umu da maksimalistička rješenja zasigurno nisu optimalna rješenja. Nametanje nerealnih i neporovodivih obaveza poslodavcima sasvim sigurno će ugroziti i još više umanjiti i onako nisku konkurentnost domaćih preduzeća, s druge strane radikalno rezanje radničkih prava za posljedicu može imati drastičan pad radničke motivacije za rad, a što opet vodi padu konkurentnosti. Sigurni smo da svakom normalnom poslodavcu, a takvih je ogromna većina, nije interes da izgubi dobrog radnika niti da provodi bilo kakve mjere prema dobrom radniku koji daje adekvatan doprinos razvoju preduzeća u kojem je zaposlen”, kazao je Hrvić.
Napominje da čudi panika koja se u posljednjih nekoliko dana pokušava proširiti među radnicima.
“Dobri radnici nikada se nisu trebali plašiti nikakvog zakona, pa tako niti ovog. Za neradnike to baš i ne možemo kazati. Stoga apelujemo da se u ovom periodu izbjegnu teške i neodgovorne izjave. Neulazeći u pojedinačna rješenja prijedloga novog zakona o radu, želimo primjetiti jednu bitnu stvar. Iako se pojedinci upiru da što više zaplaše radnike budućim otkazima, mi ne vjerujemo da će doći do bilo kakvih nenormalnih ili masovnih otkaza. Osnovni mehanizmi zaštite radničkih prava su zadržani, a to je da se eventualni otkaz radniku mora dati u pismenoj formi, da isti mora biti obrazložen, da radnik može svoje pravo dokazati na sudu, a da je teret dokazivanja ostao na poslodavcu. Premda bismo i sami imali određenih primjedbi na prijedlog zakona, uzevši u obzir činjenicu da je prethodni zakon star preko 10 godina, da se novim zakonom konačno rješava problem kolektivnih ugovora, te da prijedlog novog zakona ne umanjuje niti ugrožava suštinska prava radnika, smatramo da svi javni akteri trebaju poduzeti sve što je potrebno da se jedan ovakav zakon usvoji i da se što prije krene u obećane reforme”, rekao je Hrvić.
U saopštenju se dodaje da je sa 3.000 zaposlenih AS Group jedan od najvećih poslodavaca u Bosni i Hercegovini. Grupaciju sačinjavaju tri divizije: trgovačka, prehrambena i tekstilna, u okviru kojih posluju prehrambeno – trgovačka kompanija AS d.o.o. Jelah, zatim prehrambene industrije Klas d.d. Sarajevo, Vispak d.d. iz Visokog, Oaza d.o.o. Tešanj, Sprind d.d. Sarajevo, Mlin i pekara Ljubače – Tuzla, kao i tekstilne industrije Napredak d.d. Tešanj i Fortitudo d.o.o. Travnik, te kompanija za upravljanje nekretninama Vemal d.d. Tešanj.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti