Bivši načelnik tužio općinu Usora

Bivši načelnik tužio općinu Usora

1721
0
PODIJELI

Nakon prestanka mandata bivšemu načelniku Anti Čičak utvrđen je prestanak radnog odnosa na dužnosti načelnika općine Usora sa 13.11.2012. godine i utvrđeno mu je pravo na naknadu plaće koju je ostvarivao dok je bio na dužnosti načelnika u iznosu od 2.172,00 KM (neto) počev od 14.11.2012. godine pa do početka ostvarivanja plaće po drugom temelju ili do ispunjavanja uvjeta za mirovinu, a najdulje do 14.11.2013. godine. Za tu godinu dana općina Usora je Anti Čičak isplatila na ime naknadu plaće iznos 26.064,00 KM neto, odnosno sa porezima i doprinosima iznos od 42.006,12 KM bruto.

Nakon što su mu isplaćene naknade plaće 14.11.2013. godine aktualni načelnik je donio rješenje kojim se utvrđuje da sa tim danom Anti Čičku prestaje pravo na naknadu koju je ostvarivao dok je bio na funkciji načelnika. Međutim, Anto Čičak svojim zahtjevom od 04.11.2013. godine traži od općine Usora priznavanje prava na otpremninu radi odlaska u mirovinu u visini 5 (pet) plaća koje je do tada ostvarivao, a pozivajući se na Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji BiH. Općina Usora je zaključkom o odbacivanju odbila taj zahtjev kao neutemeljen i nepotpun, jer Čičak nije na traženje općine dostavio podatke o datumu stjecanja uvjeta za mirovinu. Bivši načelnik Anto Čičak podnio je 13.02.2014. godine Općinskom sudu Tešanj tužbu protiv općine Usora zahtijevajući da mu se na ime otpremnine zbog odlaska u mirovinu isplati iznos od 11.019,05 KM zajedno sa zakonskim zateznim kamatama do dana isplate, kao i troškovima parničnog postupka, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Općinsko pravobraniteljstvo općine Usora, u odgovoru na tužbu koji je upućen sudu 25.03.2014. godine, osporavajući u cjelosti tužbeni zahjev navodi da bi se po Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji BiH ostvarilo ‘pravo na otpremninu zbog odlaska u mirovinu’ mora se dužnost obavljati profesionalno u momentu ostvarivanja prava na mirovinu po općim uvjetima. Također pravobraniteljstvo navodi da je sudska praksa zauzela stav da izabrani dužnosnici nemaju pravo na otpremninu ukoliko su nakon prestanka obavljanja profesionalne dužnosti koristili pravo na naknadu plaće na temelju prestanka javne funkcije. Budući da je prestanak mandata utvrđen sa danom 14.11.2012. godine, a u vrijeme podnošenja zahtjeva od 04.11.2013. godine kojim traži od općine Usora priznavanje prava na otpremninu radi odlaska u mirovinu Anto Čičak nije bio izabrani dužnosnik i u to vrijeme nije bio radnom odnosu, tako da se u tom slučaju odredbe zakona na koje se poziva ne primjenjuju. Pravobraniteljstvo je dalje utvrdilo da je tužitelj Anto Čičak na dan 14.11.2013. godine imao ukupno 43 godine, 4 mjeseca i 18 dana staža, čime su bili ispunjeni uvjeti za odlazak u mirovinu po sli zakona, o čemu je Čičak propustio da obavijesti općinu Usora na njeno traženje.

Slijedom toga, Općinsko pravobraniteljstvo u odgovoru na tužbu konstatira da je bivši načelnik Anto Čičak zloupotrebio i prešutio bitne činjenice da je u vrijeme prestanka mandata već bio stekao pravo na mirovinu, tako da je primao naknadu plaće čitavih 12 mjeseci neprekidno. Kako postoji sumnja da je tužitelj – bivši načelnik Anto Čičak zloupotrebio pravo na naknadu plaće tužena općina Usora će razmotriti mogućnost ulaganja protutužbe.
Opcina Usora/Jelah.info

NEMA KOMENTARA