32 C
Tešanj
Utorak, 16 Jula, 2024

Centar za obrazovanje odraslih u Tešnju počinje sa radom

U Tešnju će u četvrtak, 15. maja 2014. godine u 15 sati na svečanoj ceremoniji biti inaugurisan zvanični početak rada Centra za obrazovanje odraslih.
Centar će biti smješten u prostorijama Mješovite srednje škole u Tešnju, a njime će upravljati Tešanjska razvojna agencija (TRA) koja se zalaže za brži ekonomski razvoj ove opštine, u saradnji sa Mješovitom srednjom školom.
Glavni ciljevi Centra za obrazovanje odraslih su da doprinese kvalitetnijem obrazovanju odraslih,poboljšanju stanja na tržištu radne snage i zadovoljavanju potreba iskazanih od strane lokalne privrede opštine Tešanj.
U skladu sa aktuelnim potrebama tržišta, kao i potrebom za cjeloživotnim obrazovanjem i usavršavanjem, ovaj projekat nastao je kao rezultat bliske i produktivne saradnje lokalnih vlasti, obrazovnog sistema i privatnog sektora ove opštine.
Otvarenje Centra za obrazovanje podržali su: USAID-Sida FIRMA projekat, Federalni zavod za zapošljavanje, Opština Tešanj, Mješovita srednja škola Tešanj, Vlada Ze-Do Kantona, Udruženje privrednika „Biznis centar“ Jelah-Tešanj, te tešanjska preduzeća Pobjeda, Fad, Mann+Hummel BA i Enker.
Centar za obrazovanje odraslih prvenstveno će se bavit stručnim osposobljavanjem u skladu sa zahtjevima tržišta rada, a za programe obuke kao što su CNC operater, metalobrusač i obrađivač metala rezanjem, tapetar, stolar, mehatroničar, itd. Centar će raditi i prilagođene programe za formalno obrazovanje za potrebe tešanjskih preduzeća Mann+Hummel BA, Pobjeda dd i Enker, kao i drugih zainteresovanih kompanija.
Centar će takođe raditi i na dodatnom osposobljavanju, usavršavanju, prekvalifikaciji i dokvalifikaciji radne snage, a baviće se i organizovanjem različitih kurseva, seminara i radionica.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti