32 C
Tešanj
Utorak, 16 Jula, 2024

Coronavirus: Stanje na 04.04.2020

 

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 395 osoba, a period samoizolacije je završio za 40 osoba. Novih u samoizolaciji je 40. Jučer su na analizu u KCU Sarajevo poslana 2 sumnjiva uzorka, rezultati će biti dostavljeni naknadno. Trenutno sa područja općine Tešanj su 3 pacijenta oboljela od COVID-19, svi oboljeli su iz istog klastera.
Od 24.03.2020. godine je na snazi novi režim rada terenskih ambulanti, te trijažnog centra Doma zdravlja Tešanj.
Na snazi je naredba Federalnog štaba civilne zaštite od 29.03.2020. godine kojom se zabranjuje kretanje građana na području Federacije BiH od 20:00 do 05:00 sati narednog dana, izuzev uposlenika koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće i zaposlenika kojima se proces rada odvija u smjenama, kao i vozačima teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu. Federalni štab civilne zaštite je 03.04.2020. godine donio dopunu naredbe kojom se omogućava kretanje osobama starijim od 65 godina radi preuzimanja penzija od 08 sati do 12 sati u periodu od ponedjeljka 06.04.2020. godine do petka 10.04.2020. godine i kojom se osobama mlađim od 18 godina dozvoljava kretanje u vozilu.

Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata  nije bilo evidentiranih  slučaja nepoštivanja zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 i kršenja samoizolacije .

Nastavljena je kontrola osoba kojima je određena kućna samoizolacija, koju provode pripadnici Policijske stanice Tešanj, a vršena je i kontrola nad provođenjem naredbi o ograničavanju rada ugostiteljskih i drugih objekata, kao i poštivanje naredbe o kretanju osoba  mlađih od 18 i starijih od 65 godina, kao i zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 sati.

Naredbama Federalnog i Općinskog štaba civilne zaštite je strogo naređeno izbjegavanje boravka u grupama, te izbjegavanje bespotrebnog boravka na javnim i drugim površinama. Posebno podsjećamo da su svi građani kojima je izdato rješenje o samoizolaciji dužni poštovati boravak u samoizolaciji. U provođenju kontrole kretanja ljudi i kontrole samoizolacije i dalje će biti uključeni službenici Policijske stanice Tešanj. Sve navedene aktivnosti provodit će se planski i u narednom periodu.

Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite od 27.03.2020. godine sva pravna lica koja imaju ugovorene odnose o održavanju objekata kolektivnog stanovanja, dužni su preduzeti redovne i vanredne mjere na dezinfekciji zajednički prostora u tim objektima.

Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Tešanj je proteklog dana u saradnji sa Profesionalnom vatrogasnom jedinicom, izvršila dezinfekciju trotoara i prilaza poslovnim objektima u Tešnju i to ulice Braće Pobrić, Titova, Trg Gazi Ferhatbega, 9. septembar, Kralja Tvrtka i dio Ul. Patriotske lige. 

U slučaju pojave simptoma bolesti  (povišena temperatura, otežano disanje) osoba se treba javiti TELEFONOM  svom porodičnom ljekaru (na telefone prema novom režimu rada terenskih ambulanti), Službi hitne medicinske pomoći na broj telefona 124 ili Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Tešanj na broj 060/358 1754.
Sve informacije o primijeni naredbi, prijave nepoštivanja istih i dalje se mogu dobiti na broj telefona 121 (Operativni centar civilne zaštite).
Pozivamo građane da strogo poštuju sve naredbe štabova civilne zaštite kako bi se adekvatno provele sve mjere na suzbijanju širenja zaraze Coronavirusa.
Općinski štab civilne zaštite će u skladu sa naredbama i preporukama štabova civilne zaštite viših nivoa vlasti i preporukama kriznih štabova izdavati naredbe u skladu sa trenutnom situacijom, a sve u cilju što efikasnijeg provođenja mjera na suzbijanju zaraze Coronavirusom.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti