20.1 C
Tešanj
Srijeda, 19 Juna, 2024

Dr. Halida Bešlagić stekla zvanje specijaliste patologije

Dr. Halida Bešlagić, nakon obavljene specijalizacije kod mentorice prof.dr. Ermine Ilijazović Latifagić, Poliklinika za laboratorijsku dijagnostikuZavod za PatologijuKlinički centar
Univerziteta Tuzla, stekla je zvanje specijaliste patologije.

Dr. Halida Bešlagić je rođena 1986. godine od oca Halida i Jasminke (rođene Hodžić) Hakić. Osnovnu školu OŠ Abdulvehab Ilhamija završila u Kaloševiću, Srednju medicinsku školu medicinska sestra-tehničar, opći smjer, završila u Tešnju, a Medicinski fakultetUniverzioteta u Sarajevu. U periodu 2008-2011. godine bila je demonstrator na predmetu Anatomija i fiziologija
čovjeka na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Nakon obavljene specijalizacije 2016-2021. godinana Univerzitetu u Tuzli stekla je zvanje specijaliste patologije 12.2.2021. godine.

Edukaciju iz porodične medicine obavila je 2013-2014. godine. U vremenu 2005-2021 bila je na brojnim stručnim seminarima, edukacijama, radionicama, kongresima i predavanjima učestvujući i kao slušalac i kao predavač.

Radi kao doktor medicine u Hitnoj pomoći JZU Izudin Mulabećirović Izo u vremenu 2011-2014. godine. Kao porodični ljekar godinu dana radi u ambulanti Doma zdravlja JZU Izudin Mulabećirović Izo u Jelahu.

U periodu 2012-2021. angažovana je kao honorarni profesor u Srednjoj medicinskoj
školi u Tešnju. Radi kao član u ispitnim komisijama Ministarstva za obrazovanje, nauku i
kulturu i sport Ze-do kantona, kao ispitivač pružanja prve pomoći.

Od 2018. godine angažovana je kao asistent na Medicinskom fakultetuOdsjek zdravstvenih
studija, Univerziteta u Tuzli.

Tesanjski.dnevnik/ Husein Galijasević

Povezane vijesti

Najnovije vijesti