Eko incident ponovo na rijeci Usori

Eko incident ponovo na rijeci Usori

142
0
PODIJELI

Dana 30.07.2017. godine u večernjim satima došlo do ispuštanja veće količine fekalija u korito rijeke Tešanjke, koje su se potom ulile u korito rijeke Usore. Od strane komunalne inspektorice evidentirano je da fekalije plutaju koritom rijeke Usora, te da postoji mogućnost zagađenja izvorišta pitke vode koja se nalaze nizvodno u aluviolu rijeke Usora. O navedenom zagađenju obaviještene su nadležne inspekcije.
Zbog navedenog naređeno je upraviteljima vodovoda u daljem toku rijeke da vrše vanredne analize vode za izvorišta ˝Makljenovac i Ularice˝ i izvorišta ˝Alibegovci˝ i učestalije prate stanje kvaliteta vode za piće, kako bih se spriječila moguća epidemija građana koja koriste navedena izvorišta.

Općina Usora

NEMA KOMENTARA