FOTO: Katića rijeka u Srednjoj Omanjskoj se izlila iz svog korita

FOTO: Katića rijeka u Srednjoj Omanjskoj se izlila iz svog korita

744
0
PODIJELI

USORA, 04.05.2014. – Nakon obavijesti Policijske stanice Usora o izlijevanju zaobalnih voda na lokalnu cestu u “Tokićima”/Srednja Omanjska, zapovjednik Općinskog stožera civilne zaštite Usora – načelnik Ilija Nikić i načelnik OS CZ Usora Anto Bonić obišli su područje Općine koje je kritično po pitanju poplava i izvršili uvid u trenutno stanje.

Zbog višednevnih padalina, koje su bile uglavnom srednjeg intenziteta, ali i u vidu jačih pljuskova (subota popodne) došlo je do potpunog zasićenja zemljišta vodom i akumuliranja iste u postojeće vodne odvodne objekte (kanale, potoke i rječice), koji se zbog nedovoljne protočnosti mjestomično izlijevaju na okolni teren.

Utvrđeno je da je se voda iz “Katića rijeke” mjestomično izlila na prometnicu Sivša-Jelah polje i da se razlijevaju na poljoprivredne povšine u Tokićima (Srednja Omanjska), kao i da se zaobalne vode koje dotiču kroz dva propusta sa poljoprivrednog dobra “LUGOVI”, zbog nedovoljno regulirane odvodnje (zapušteni odvoni kanali), akumuliraju na poljoprivrednim površinama i oko obiteljskih kuća u Tokićima te tako čine štetu vlasnicima. Promet na lokalnoj cesti Sivša-Jelah polje se odvija bez poteškoća, te nisu znatnije ugroženi obiteljski i gospodarski objekti, te domaće životinje, osim na imanju Blažević (udov. Joze) Anice gdje je ugrožen kokošinjac. Moguće su štete na obiteljskim objektima zbog kapilarnog povlačenja vlage u temelje i zidove kuća.
Rijeka Usora za sada se nalazi u svom koritu i njena je razina oko 1 metar ispod kote izlijevanja na kritičnim točkama. Na lokaciji u Žabljaku na lokalitetu između dvije poduzetničke zone dolazi do manjeg izlijevanja vode iz korita Usore na nekategoriziranu makadamsku cestu i ta voda se razlijeva u zonu oko vodoopskrbnih bunara u Žabljaku, tako da treba povesti računa o kakvoći vode na izvorištu i po potrebi isključiti crpke na bunarevima. Zaobalne vode u Žabljaku za sada se ne izlijevaju izvan odvodnih kanala.

U Makljenovcu je stanje za sada uredno. Neznatno je izlijevanja rrječice “Komarica” u rejonu Stadiona “Plaža” koja se otežano ulijeva zbog visokog vodostaja rijeke Usora.

Radi praćenja stanja na terenu uspostavljeno je i operativno dežurstvo Općinskog stožera civilne zaštite. Prema meteorološkim radarima (www.sat24.com) očekuje se prestanak padalina do jutarnjih sati u ponedjeljak, kada će nastupiti vrijeme bez padalina, pa se do tada očekuje da se rijeka Usora neće izliti iz korita i da zaobalne vode neće pričiniti znatniju štetu.
[fbphotos id=637496262972536 size=medium imit=14]

NEMA KOMENTARA