28.8 C
Tešanj
Srijeda, 19 Juna, 2024

FUCZ započela radove na deminerskom zadatku u općini Usora

Federalna uprava civilne zaštite započela je radove na dva zahtjevna deminerska zadatka u općinama Odžak i Usora. Radi se zadacima “Dubica – Novi Grad” u općini Odžak i “Ularice – Bejići” u općini Usora.

Projekat za provođenje protivminskih akcija na minski sumnjivoj površini na lokacijama Novi Grad i Donja Dubica predvidio je jednu ciljanu istragu i osam sistematskih istraga koje će se tretirati metodom “oslobađanja površine”, a ukupna predviđena otkazana površina nakon završetka radova iznosi  1. 424.090,14 m².

Područje zadatka uglavnom se odnosi na poljoprivredno zemljište sa izgrađenim sistemom odvodnih kanala, a informacije o miniranosti uglavnom obuhvataju područje oko odvodnih i lateralnih kanala.

Operativnim planom radova na zadatku “Ularice – Bejići” u općini Usora predviđeno je provođenje protivminskih akcija na minski sumnjivoj površini kroz četiri ciljane i dvije sistematske istrage koje će se tretirati metodom “oslobađanja površine“ a ukupna predviđena otkazana površina nakon završetka radova iznosi 1. 246.158 m².

Radi se o izuzetno zahtjevnom zadatku sa pouzdanim informacijama o miniranosti  protivpješadijskim i protivtenkovskim minama, od čega se posebno izdvajaju mine PROM-1 čije je prisustvo karakteristično za ovo područje.

Područje zadatka obuhvata obradive površine i voćnjake koji su zbog nekorištenja zarasli. Na dijelu zadatka udaljenost od kuća je oko 150 m, a  blokirano je i izvorište koje se nalazi sjeverno od Grgića raskršća.

Na oba ova deminerska zadatka planirano je angažovanje uglavnom manuelnih deminerskih timova, kao i timova za podršku operacijama deminiranja sa psima i mašinama za mašinsku pripremu zemljišta, saopćeno je iz FUCZ.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti