22.1 C
Tešanj
Ponedjeljak, 27 Maja, 2024

Instrukcije za dodjelu kanti i kompostera za zbrinjavanje kućnog otpada

Tešanj, 28.07.2017.god.

Instrukcije za dodjelu kanti i kompostera za zbrinjavanje kućnog otpada

Kante za kućni otpad:

  • Prijavom za preuzimanje kante za kućni otpad se smatra dolazak u JP “RAD” d.d. Tešanj sa ličnim dokumentima i potpisivanje ugovora o odvozu i deponovanju otpada. Nakon toga kanta se lično preuzima u krugu Preduzeća.
  • Pravo na prijavu za dodjelu besplatnih kanti za smeće imaju samo novi korisnici koji potpišu ugovor sa JP “RAD” d.d. Tešanj.

Komposteri za organski otpad:

  • Prijavom za dodjelu kompostera se smatra potpisana izjava korisnika o preuzimanju kompostera u JP “RAD” d.d. Tešanj, te da je korisnik sa adresom u urbanoj zoni Tešanj, Jelah i Tešanjka. Uslov je da je dosadašnji korisnik izmirio sve obaveze prema Preduzeću.

  • Komposter je posuda koja je predviđena za odlaganje biorazgradivog organskog otpada gdje organski otpad procesom truljenja vrši preobražaj u korisnu prirodnu zemljanu masu-KOMPOST, koji je neophodan za održavanje i izmjenu organskih supstanci u terenu koji se ne mogu dobiti hemijskim gnojivima.

  • Komposteri se dodjeljuju postojećim korisnicima u urbanim zonama kako bi se smanjio udio organskog otpada u kantama koji čini preko 40% u ukupnoj količini otpada.

  • Dodjeljuje se 200 kompostera nakon što se napravi lista korisnika sa poptisanom izjavom o preuzimanju istih.

JP “RAD” d.d. Tešanj

Izvor: RAD Tešanj

Povezane vijesti

Najnovije vijesti