19.7 C
Tešanj
Srijeda, 24 Jula, 2024

Intervju: Besim Sejdić:Rezultati su prilično dobri

Za sami početak razgovora da nam nešto kažete o Sportskom savezu općine Tešanj?

Besim Sejdić:Tema intervjua se odnosi na djelovanje i rad Sportskog saveza općine Tešanj, čiji sam ja trenutno predsjednik Upravnog odbora i jedan od tri osobe koje zastupaju navedeni Savez.
Odnedavno ste izabrani za presjednik Sportskog saveza opcine Tesanj pa nam recite osnovne podatke o savezu

Sportski savez djeluje kao udruženje građana koje je formirano 1998.godine i upisano u registar udruženja građana Zeničko-dobojskog kantona 03.12.1998. godine.
Savez je poslove i zadatke utvrđivanja sistema i kalendara sportskih takmičenja, obrazovanja i usavršavanja stručnih kadrova, organizovanja sportskog marketinga, utvrđivanja i sprovođenja politike unapređivanja sporta u cjelini.
Značajno za istaći je organizacija Izbora sportiste godine 2004. općine Tešanj. Nakon smrti tadašnjeg predsjednika Saveza Brkić Hasana, aktivnosti Saveza su svedene na minimum, sve do 2009.godine, kada je grupa sportskih radnika općine Tešanj ponovo pokrenula aktivnosti na oživljavanju rada Saveza te je 31.05.2009. održana sjednica Skupštine i donesen zaključak o oživljavanju rada Saveza i održavanju Izborne Skupštine, koja je i održana dana 12.07.2009.godine, gdje su izabrani Predsjednik i zamjenik predsjednika Skupštine, Nadzorni odbor, Generalni sekretar, Komisija za nagrade i priznanja, lica ovlaštena za predstavljanje i zastupanje. Nakon ove Skupštine Savez se aktivnije uključuje u sportski život Općine i rješavanje problema na koje nailaze sportisti i sportske organizacije. U januaru 2010. organizuje Sjednicu Skupštine na kojoj izabira Upravni odbor i od tada Savez praktično svakodnevno radi, na usluzi sportistima, klubovima, građanima općine i nadležnim općinskim službama.

2

Najznačajnije aktivnosti i rezultati u 2014. godini?
Besim Sejdić:Od početka godine, Savez je aktivno uključen u sve aktivnosti iz oblasti sporta, počevši od učešća u radu Komisije za odabir projekata udruženja građana i sportskih klubova općine Tešanj te Komisije za odabir projekata sportskih klubova ZDK, pripremanje i dostava Prijedloga za izbor sportiste godine ZDK u organizaciji lista „Naša riječ“ Zenica. Pružana je podrška klubovima u realizaciji njihovih projekata. Takođe je ostvarivana saradnja sa Udruženjem pedagoga fizičke kulture općine Tešanj na realizaciji Malih olimpijskih igara. Kao jedan od značajnijih rezultata u 2014. godini možemo navesti i pripremanje i rad na realizaciji „Cilja 19 – Izrada jedinstvenog općinskog dokumenta iz oblasti sporta“ gdje je sačinjen i klasificiran niz dokumenata počevši od situacione analize u oblasti sporta općine Tešanj, analize stanja po granama sporta, analiza sportske infrastrukture, kratkoročnih i dugoročnih ciljeva po pitanju finansiranja sporta, stručne osposobljenosti trenerskog kadra. Potom, analiza zaključaka sa Okruglog stola na temu Sport općine Tešanj, koji je održan u decembru 2013. i smatramo bio veoma koristan kao početna stepenica u finaliziranju dokumenata na izradi Jedinstvenog općinskog dokumenta iz oblasti sporta. U okviru ove teme pripremljena je i realizovana anketa sa učenicima i nastavnim osobljem osnovnih i srednjih škola (9 osnovnih i tri srednje škole) na području naše općine u periodu maj-juni u, sa posebnim obrascima za učenike Anketni list I – koji je prilagođen za omladinu, sa pitanjima koja se odnose uglavnom na bavljenje sportom, aktivno učešće u istom i šta je to što ih motivira da se bave sportom, te razlozi neučestvovanja u sportskim aktivnostima odnosno razlozi koji sprečavaju mlade da se aktivnije bave sportom, potom koji to sportovi nedostaju a kojim bi se eventualno bavili te takođe koji sportski tereni nedostaju na području općine Tešanj, te na kraju, prijedlozi i sugestije za poboljšanje stanja u sportu. Ovim anketnim listom je obuhvaćeno 1268 učenika. Anketni list II je predviđen za anketiranje građanstva, sa pitanjima koja se odnose na starosnu strukturu, aktivno i rekreativno bavljenje sportom, finasiranje sporta, strateško fokusiranje, postojeća infrastruktura i objekti koji nedostaju te na kraju, negativnosti u sportu i prijedlozi za poboljšanje stanja. Ovim anketnim listom je obuhvaćeno 312 uposlenika u školama. U članstvo su primljen i jedan novi klub Klub strijelaca Tešanj koji je podnio zahtjev za prijem i priložio svu relevantnu dokumentaciju. Krajem godine, Savez je realizovao manifestaciju „Izbor sportiste godine općine Tešanj 2014. kao svojevrsnu promociju sporta i sportista naše Općine i koja je uspješno organizovana i održana 30.12.2014. godine u Velikoj Sali Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju. Na ovoj manifestaciji su, uz prigodan prateći program i u ugodnoj atmosferi, proglašeni najbolji pojednici i sportski kolektivi općine Tešanj.

3

Aktivnosti u 2015. godini?
Besim Sejdić:Od početka godine, Savez je aktivno uključen u sve aktivnosti iz oblasti sporta, počevši od učešća u radu Komisije za odabir projekata udruženja građana i sportskih klubova općine Tešanj te Komisije za odabir projekata sportskih klubova ZDK, pripremanje i dostava Prijedloga za izbor sportiste godine ZDK u organizaciji lista „Naša riječ“ Zenica. Održan je jedan radni sastanak sa Općinskim načelnikom, po raznim pitanjima ali je akcenat stavljen na izradu Jedinstvenog općinskog dokumenta u oblasti sporta, te potom i o mjestu i ulozi Saveza, izradi web-stranice Saveza, informisanja i promocije, projektu „Musala“ i drugim pitanjima. U martu mjesecu održana je i redovna sjednica Skupštine Saveza gdje su usvojeni izvještaji za 2014. i planovi za 2015. a takođe je došlo i do izmjene na čelu Saveza pošto je dosadašnji predsjednik zbog bolesti podnio ostavku. Takođe su intenzivirane aktivnosti na izradi web-stranice Saveza, pokrenut je proces registracije naziva domene i radovi na dizajnu stranice. Najznačajnija aktivnost Saveza trenutno je izrada jedinstvenog općinskog dokumenta u oblasti sporta koji treba da pomogne uspostavljanju sistema i mehanizama koji će osigurati da sport na području općine Tešanj postane značajniji dio ukupnih vrijednosti društva. Njime će se pokušati urediti ključna pitanja vezana za organizaciju, funkcionisanje i finansiranje sporta. Trenutno je dokument u završnoj fazi izrade te bi krajem maja ili početkom juna mjeseca trebao ići u javnu raspravu.

4

Koliko sportski savez općine Tesanj broji članova i da nam kažete koji su?

Besim Sejdić:Sportski savez općine Tešanj trenutno broji 22 udruženja, od kojih jedan klub trenutno ne egzistira (ŽRK Tešanj), dok je u toku registracija i prijem još jednog udruženja (Taekwando akademija).
Spisak klubova:
Nogometni klub “TOŠK“ Tešanj,
Nogometni klub “BORAC“ Jelah,
Nogometni klub “NAPREDAK“ Šije,
Nogometni klub “POBJEDA“ Tešanjka,
Ženski rukometni klub “TEŠANJ“ Tešanj,
Muški rukometni klub “BOSNA TS“ Tešanj,
Košarkaški klub “GRADINA“ Tešanj,
Šahovsko društvo „TEŠANJ“,
Centar borilačkih sportova „TEŠANJ“ Tešanj,
Klub borilačkih sportova “BORAC“ Jelah,
Udruženje sportskih ribolovaca “BLINKER“ Kalošević,
Udruženje sportskih ribolovaca Jelah-Tešanj,
Društvo pedagoga fizičke kulture Tešanj,
Ženski odbojkaški klub “TEŠANJ“,
Streljački klub Tešanj,
Teniski klub „VOLEY“Tešanj,
Streljački klub „ZIGANA“ Tešanj,
Karate klub „UNIJA“ Tešanj,
Stonoteniski klub „NEC“ Kraševo,
Ragbi klub „TRK“ Tešanj,
Biciklistički klub Tešanj,
Klub Strijelaca Tešanj,

5

Koliko Sportski savez ima registrovanih igrača u klubovima ali i amaterskih rekreativaca?

Besim Sejdić:Prema evidencijama Sportskog Saveza, na području općine Tešanj su registrovana 32 nevladinih udruženja sa sportskim predznakom – sportskih klubova, od čega su 22 članovi Saveza, za nekoliko njih je u toku prijem u članstvo Saveza dok nekoliko njih djeluje povremeno, od slučaja do slučaja, nemaju takmičarske selekcije ni redovna takmičenja.
U klubove je uključeno 2.187 mladih sportista od čega je 1.171 mladih do 14 godina starosti, 393 mladih do 19 godina i 623 sportista preko 19 godina starosti.
Što se tiče takmičarskih selekcija, klubovi se takmiče u sljedećim selekcijama:
pretpioniri (djeca do 12 godina starosti)
pioniri (13 – 14 god.)
kadeti (15 – 16 god.)
juniori (17 – 18 god.)
seniori (stariji od 18 god.)
Sportski klubovi: NK TOŠK, NK BORAC, NK POBJEDA, NK NAPREDAK, RK BOSNA TS, KK GRADINA, ŽOK TEŠANJ, imaju ligaška takmičenja, sa rasporedom utakmica i utvrđenim terminima odigravanja, prema rasporedu njihovih granskih saveza (Nogometni savez BiH, Rukometni Savez BiH, Košarkaški savez BiH, Odbojkaški savez BiH) i takmiče se u gore navedenim selekcijama.
Ostali klubovi imaju turnirski sistem takmičenja, odnosno odlaze na takmičenja, turnire, prvenstva ili ih oni sami organizuju, CBS TEŠANJ, KBS JELAH, KK UNIJA, STK NEC, RAGBI KLUB, RIBOLOVCI, STRELJAČKI KLUBOVI, ŠAH, TENIS, i oni se takođe takmiče po gore navedenim selekcijama s tim da borilački sportovi imaju podjelu i po težini takmičara u kilogramima.

6

Kako bi opisali trenutno stanje sporta na područiju općine Tešanj?

Besim Sejdić:Sport na području općine Tešanj predstavljaju sportski klubovi, udruženja i asocijacije sa sportskim predznakom, iz olimpijskih i neolimpijskih sportova. Najveći broj klubova kao i najviše članova u tim klubovima je u nogometu, gdje na području općine imamo 4 kluba a veliki udio je i u ostalim najpopularnijim sportovima koji na ovim prostorima imaju dugu tradiciju a odnose se na košarku, rukomet i odbojku dok u posljednje vrijeme znatno raste popularnost i borilačkih sportova, gdje na području općine imamo 4 kluba (2 kickboxing, 1 karate, i 1 taekvando klub) i čiji članovi imaju dosta uspjeha na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Takođe, postoji i dio klubova u manje atraktivnim disciplinama ali jako zastupljenim kao što je streljaštvo – tri kluba na području općine, ribolov – 2 kluba, potom ragbi, stoni tenis, tenis, biciklizam, šah, te manji broj rekreativnih udruženja (planinarenje, paintball, fitnes, veterani i sl.) dok određeni sportovi, manje popularni ali istovremeno jako bitni za zdrav tjelesni razvoj, nisu uopće zastupljeni (atletika, plivanje, skijanje) iz razloga nepostojanja infrastrukture, iako pokazatelji iz anketa koje je tokom prošle godine sprovodio Sportski savez ukazuju na veliku zainteresiranost mladih upravo za te sportove.

Ovakva struktura sporta ukazuje da brojnost takmičara i klubova odnosno masovnost neke sportske grane ne zavisi samo od popularnosti sporta odnosno zainteresovanosti građanstva već u najvećoj mjeri od finansijskih uslova u pogledu održavanja kluba u sistemu takmičenja i prisutnih infrastrukturnih objekata. Na ovaj način se može objasniti nepostojanje plivanja, atletike, skijanja jer za ove discipline treba obezbjediti posebne uslove i opremu. S druge strane, ekspanzija borilačkih sportova i nekih drugih sportova je objašnjiva, djelimično, i time što je formiranje klubova vrlo jednostavno, kao udruženje građana, a prijem u granske saveze i uvrštavanje u sistem takmičenja nije uslovljeno ispunjavanjem određenih standarda u pogledu stručnog kadra, prostornih uslova, opreme, finansijskog poslovanja – već samo plaćanjem članarine i kotizacije za takmičenja. Takođe, prilično jednostavan način osnivanja novih udruženja i njihovo učlanjenje u sportske saveze uz interes i manjih grupa građana omogućio je i nastajanje klubova iz sportova koji ranije nisu u organizovanom obliku bili zastupljeni na ovim prostorima (npr. biciklizam, ragbi, tenis, bodybuilding, i sl.)
Osnovni problem sportskih klubova predstavlja finansiranje njihovih aktivnosti.
Kada su u pitanju budzetska sredstva za sport ZE-DO kantona, prevladava princip izdvajanja sredstava za sport „prema mogućnostima” naime, postoji zakonski okvir izdvajanja budzetskih sredstava do 1% od ukupog budzeta kantona, što nije precizno definisano i za svaku godinu može biti različit ukupni iznos. Na taj način zakonski je uokvireno faktičko stanje u kojem se iznos budžetskih sredstva namijenjenih za ostvarivanje javnog interesa u sportu određuje ne u odnosu prema stvarnim potrebama, već prema mogućnostima budžeta nakon podmirenja svih ostalih obaveza. Klubovi registrovani na prostoru općine Tešanj se za svoj rad finansiraju iz:
Budžeta općine Tešanj,
Donacija privrednih subjekata općine Tešanj,
Budžeta ZDK,
Sredstvima iz Javnih oglasa za sport u BiH, i
Ostalih izvora (članarine, ulaznice i sl).
Osnovu finansiranja klubova čini Budžet općine Tešanj, iz kojeg se, u skladu sa mogućnostima, svake godine izdvaja određeni iznos za finansiranje redovne djelatnosti klubova kao i manifestacije i turnire koje organizuju udruženja. Međutim evidentno da se njima osigurava dio ukupnih troškova. Smanjenje finansijske podrške od strane privrednih subjekata naše općine u vrijeme globalne ekonomske krize dodatno utiče na materijalnu poziciju klubova, isto kao i umanjenje sredstava iz budžeta ZDK namjenjenih za sport.
Sport na prostoru općine Tešanj (mimo budžeta Općine gdje su do sada postojeća sredstva za sport bila stabilna), nema pretpostavke da bi mogao očekivati značajnije donacije i sponzorstva, odnosno prihode od promocije privrednih preduzeća iz razloga što,ulaganje u sport nije odgovarajuće stimulirano za privredne subjekte, a posebnih poreznih olakšica za sportske organizacije praktički nema. U našem osiromašenom društvu i uz skromno tržište, neprimjereno je očekivati značajniji prihod od članarina, ulaznica, donacija ili sponzorstva proizvođača sportske opreme, hrane, pića i sl. U tom smislu, na tragu koordiniranih aktivnosti Općine Tešanj, Udruženja privrednika i Sportskog saveza općine Tešanj, pokušavamo uokviriti rješenje ovog pitanja koje bi bilo sastavni dio jedinstvenog dokumenta iz oblasti sporta općine Tešanj.
Što se tiče sportskih rezultata, ako se uzme u obzir sve gore navedeno, hronični nedostatak finansijskih sredstava, otežani uslovi treniranja, oni su i više nego sjajni, u pojedinačnim sportovima naši takmičari donose pregršt medalja sa domaćih i stranih takmičenja a ništa manje ne zaostaju ni kolektivni sportovi gdje u nogometu se borimo za ulazak u viši rang takmičenja, u košarci je prošle godine ostvaren ulazak u viši rang takmičenja, u rukometu i odbojci klubovi su pri vrhu tabela, u ragbiju imamo i reprezentativce BiH (selektor i igrači) dok sve omladinske selekcije naših klubova bilježe odlične rezultate, u nogometu i košarci čak učestvuju u završnicama takmičenja na nivou BiH. Dakle, unatoč evidentno teškoj ekonomskoj situaciji, rezultati su prilično dobri, mada uvijek može bolje, više, brže, snažnije, odvažnije…

7

Kakvi su planovi u narednom periodu sportskog saveza općine Tešanj i da li planirate neke projekte u narednom periodu?
Kao što je već gore navedeno, glavni zadaci su izrada Jedinstvenog općinskog dokumenta u oblasti sporta te izrada web-stranice Sportskog saveza i na njih smo trenutno fokusirani. Tu je još i aktivnost Sportskog saveza na potpisivanju sporazuma sa JU Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović Izo“ Tešanj koji se odnosi na besplatno obavljanje kvalitetnih ljekarskih pregleda za takmičarske selekcije svih klubova sa područja općine Tešanj, a što će savakako olakšati rad klubovima i smanjiti finansijska izdvajanja.

8

Da li će biti edukacija predstavnika sportskih kolektiva?

Besim Sejdić:Članovi sportskih kolektiva imaju stručne edukacije u okviru svojih granskih saveza kojima pripadaju, Sportski savez nije planirao posebnu edukaciju svojih članova, izuzev eventualno edukacije iz pisanja projekata na kraju kalendarske godine, prilikom javljanja na Javne pozive koje raspisuje Općina Tešanj i Vlada ZDK, kako klubovi ne bi imali formalnih nedostataka prilikom prijave na javne pozive. U svakom slučaju kancelarija Saveza je na raspolaganju klubovima i po ovom pitanju tokom cijele godine.

10

Kakva je infrastruktura sportskih objekata na podrućiju općine Tešanj?

Besim Sejdić:Na prostorima Općine Tešanj u posljednjih nekoliko godina učinjeni su značajni napori da se stvore uslovi za podršku radu i razvoju sporta. Mrežu objekata sporta i fizičke kulture čini 5 zatvorenih sportskih objekata (površine 2.180 m2), što je nedovoljno za oko 6.500 učenika osnovnih škola.
Otvorene sportske terene čini 5 stadiona za veliki nogomet (površine po stadionu od 7.000 do 8.000 m2, ukupno 35.000 do 40.000 m2), 12 poligona za mali nogomet po lokalnim sredinama (površine oko 11.907 m2), 8 otvorenih sportskih poligona uz osam osnovnih škola (površine 11.907 m2), te otvorena kupališta na pojedinim lokalitetima. Tu su i dva terena za tenis sa tartan podlogom, u sklopu SRC Tešanj.
Nogometne stadione održavaju i njima upravljaju sportski klubovi sa sjedištima u Tešnju i Mekišu (TOŠK), Jelahu (Borac), Tešanjci (Pobjeda) i Šijama (Napredak).
Zatvoreni sportsko-rekreativni objekti na prostoru općine su:
Sportska dvorana O.Š. “Huso Hodžić” Tešanj (površine 777 m2),
Sportska sala u O.Š. “1. mart” Jelah (površine 288 m2),
Sportska sala u O.Š. “Kulin Ban” Tešanjka (površine 510 m2),
Sportska sala u O.Š. “Rešad Kadić” Krndija (površine 317 m2),
Sportska sala u O.Š. “9. septembar” Medakovo (površine 288 m2).
Sportska dvorana Tešanj (površine 1.650 m2) u okviru JU “Sportsko-rekreativni centar” sa ukupnom površinom 3.320 m2.
Sala “Partizan” Tešanj (površine130 m2) u objektu „Musala“ u okviru JU “SRC Tešanj”,

Izgradnjom Sportske dvorane na području općine Tešanj stvorena je značajna pretpostavka za razvoj sporta, unapređenje rekreacije građanstva i povoljniji uslovi za odvijanje nastave tjelesnog odgoja za oko 2.500 srednjoškolaca. Odlukom Općinskog vijeća iz 2006. godine osnovana je Javna ustanova “Sportsko-rekreativni centar”, kojoj je na upravljanje predat objekat novoizgrađene Sportske dvorane i Sportske sale “Partizan”, tako da na području općine postoji ustanova koja radi na pripremi i stvaranju uslova za rad sportskih klubova. Finansijske mogućnosti najprije, pa i drugi faktori, utjecat će na budućnost ove ustanove. Uz adekvatnu podršku lokalne zajednice moguće je očekivati proširenje sadržaja za sport i rekreaciju. Trenutno Općina izdvaja sredstva za plaćanje termina za treninge i prvenstvene utakmice dvoranskih sportova, tako da su uslovi rada sportskih klubova bitno poboljšani. Međutim, i dalje je izražen problem visoke cijene sata korištenja Sportske dvorane koji je za klubove limitirajući faktor u korištenju iste. Sniženjem cijene sata sportska dvorana bi bila korištena u punom kapacitetu i tokom ljetnog raspusta kada istu ne koriste učenici srednjih škola te bi dvorana vršila onu funkciju za koju je, na kraju krajeva i izgrađena, na usluzi djeci, omladini, sportskim kolektivima i građanstvu Općine.

11

Koja je strategija razvoja sporta na podrućiju općine Tešanj i na čemu će se u narednom periodu raditi?

Besim Sejdić:Sportski savez općine Tešanj, zajedno sa svim svojim udruženim članicama ima za primarni cilj ostvarenje jedinstvene misije razvoja i jačanja sporta kao djelatnosti od posebnog interesa za građane općine Tešanj. U okviru sportskih organizacija obuhvaćen je veliki broj sportova ali postoje i sportovi koji su izuzetno bitni za razvoj djece i omladine a trenutno su nezastupljeni na području naše općine. S tim u vezi, privodi se kraju izrada Jedinstvenog općinskog dokumenta u oblasti sporta koji bi trebao ponuditi odgovore na ključna bitanja: Kako unaprijediti i poboljšati stanje sporta i sportske infrastrukture, finansiranje sporta, stručna osposobljenost trenerskog kadra, zdravstvena zaštita sportista, mogućnosti za razvoj nezastupljenih grana sporta…

U ovom dokumentu potrebno je definisati tri vrlo bitna elementa :
1. kako razvijati sport kao masovnu fizičku kulturu,
2. kako sa postojećim resursima postizati zapažene takmičarske rezultate, i
3. kako poboljšati postojeću infrastrukturu sporta na području općine Tešanj.

Opći cilj izrade jedinstvenog općinskog dokumenta u oblasti sporta je da pomogne uspostavljanju sistema i mehanizama koji će osigurati da sport na području općine Tešanj postane značajan dio kulture i ukupnih materijalnih i duhovnih vrijednosti društva. Ovaj dokumenat bi trebao da doprinose ostvarivanju javnog interesa i ciljeva u sportu općine Tešanj a njime bi se uredila ključna pitanja vezana za organizaciju, funkcionisanje i finansiranje sporta na području općine Tešanj.

Sportski savez opcine Tešanj svake godine organizuje manifestaciju Izbor sportiste godine pa nam recite nesto o tome?
U okviru redovnih aktivnosti Sportskog saveza je i održavanje manifestacije „Izbor sportiste godine općine Tešanj“ koja je već peti put uspješno organizovana i održana 30.12.2014. godine u Velikoj Sali Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju. Na ovoj manifestaciji su, uz prigodan prateći program i u ugodnoj atmosferi, proglašeni najbolji pojednici i sportski kolektivi općine Tešanj. Obzirom da je novčana podrška Općine bila nedovoljna morali smo potražiti sponzora za manifestaciju čija je podrška utrošena u samu organizaciju programa dok su sredstva od općine utrošena za nagrade i priznanja za sportiste. Sama procedura ide na način da se animiraju svi sportski kolektivi koji šalju svoje prijedloge te Komisija prema ranije utvrđenim kriterijima vrši izbor najuspješnijih kandidata. Smatramo bitnim napomenuti da je ovo jedina manifestacija na području općine Tešanj koja na jednom mjestu okupi sportiste, sportske radnike, trenere i ostale entuzijaste iz svih sportskih klubova općine Tešanj te takođe da su povratne informacije o samoj manifestaciji veoma pozitivne.

 

Da li će se poboljšati kriteriji oko izbora sportiste godine jer mnogo je pojedinaca ali i klubova nezadovoljno?
Besim Sejdić:Vaša konstatacija je vrlo proizvoljna i nije bazirana na konkretnim činjenicama, u Sportski savez nije došla niti jedna zvanična primjedba na Izbor sportiste a u razgovorima sa svim predstavnicima klubova naišli smo na pozitivne komentare. Na samoj manifestaciji jedna osoba je negodovala iz samo njoj znanih razloga, radi se o takmičaru iz šah-kluba koji po svojim rezultatima nije ni blizu rezultatima izabranog sportiste iz te kategorije tako da je i ta primjedba u potpunosti neopravdana.

12

Da li u narednom periodu sportski savez općine Tešanj namjerava da pokrene web portal saveza gdje bi sve informacije iz sporta imali na jednom mjestu?

Početkom ove godine intenzivirane su aktivnosti na izradi web-stranice Saveza, pokrenut je proces registracije naziva domene i radovi na dizajnu stranice, očekujemo da će web-stranica ove godine biti puštena u eksperimentalnu fazu djelovanja te da će u punom kapacitetu profunkcionisati krajem ove godine.

13

Hvala Vam na odvojenom vremenu na razgovoru i sve najbolje u budućem radu!

Besim Sejdić:Hvala i Vama na pozivu i sve najbolje u budućem radu.

Razgovarao Sead Muftić/Avantura.ba

Povezane vijesti

Najnovije vijesti