Invalidne osobe obilježile svoj dan i skrenule pažnju na poteškoće

Invalidne osobe obilježile svoj dan i skrenule pažnju na poteškoće

147
0
PODIJELI

I u Tešnju je prigodnim sadržajima i dodjelom zahvalnica zaslužnima, obilježen 3. decembar, Međunarodni dan invalidnih osoba. Iako je, nakon dugog usaglašavanja, 1. oktobra ove godine u FBiH stupio na snagu novi Zakon o invalidnim osbama, koji, između ostalog propisuje da u svakom privrednom društvu svaki 16 uposlenik mora biti invalidna osoba, u organizacijama invalida rada u ZDK svjesni da da se ovo još zadugo neće dogoditi jer država za ovu zakonsku odredbu privrednicima nije osigurala odgovarajuće finansijke dotacije.

Uz to, i one zakonske obaveze, za koje nisu potrebna finansijska sredstva, uglavnom se djelimično izvršavaju. Oko 1.200 invalida rada u ZDK još uvijek ima problem i s arhitektonskim barijerama.

– Mislim da Ministarstvo rada i socijalne zaštite mora učiniti više. Nije dovoljno samo raditi na projektima kao što su održavanje okruglih stolova, treba zakonski sprovoditi upošljavanje osoba sa invaliditetom, doškolovavanje, sklanjanje barijera i slično-kaže Hanka Karahodžić, v.d. predsjednice Udruženja invalida rada ZDK.

– Nije uvijek ekonomski faktor jedini koji je presudan u svemu tome. Sa malo više volje, sa malo više rada može se daleko više pomoći – mišljenja je Senad Goralija, član Predsjedništva Udruženja invalidnih osoba ZDK.

NEMA KOMENTARA