5.3 C
Tešanj
Petak, 19 Aprila, 2024

Izdavanje dokumenata pod upitnikom

Institucije BiH u proteklim godinama nisu preduzele potrebne aktivnosti kojima bi obezbijedile efikasnu nabavku ličnih dokumenata i njihovu punu funkcionalnost, tako da građani ne mogu da budu sigurni da neće doći do zastoja u izdavanju.

Navedeno je to, između ostalog, u najnovijoj reviziji učinka pod nazivom “Nabavka i funkcionalnost ličnih dokumenata”, koju je juče objelodanila Kancelarija za reviziju institucija na nivou BiH.

Revizori su, nakon “češljanja” dostupne dokumentacije, izvukli zaključak da građanima u BiH nije obezbijeđena sigurnost da neće doći do zastoja u izdavanju ličnih dokumenata, imajući u vidu, kako su dodali, skori istek postojećeg ugovora, ali i kašnjenje u sprovođenju nove nabavke.

– I dalje je prisutan rizik plaćanja 28 miliona maraka iz budžeta BiH, jer Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH nije riješila sa dobavljačem pitanje završetka postojećeg ugovora sa aspekta ugovorene obaveze kupovine ukupnih količina. Iako su nadležni imali više od sedam godina da preduzmu aktivnosti s ciljem otklanjanja mogućih posljedica postojećeg ugovora, čini se da nije postojao dovoljno jak interes za to – piše u revizorskom izvještaju.

Iz Kancelarije su ukazali i na činjenicu da su u svom izvještaju iz 2015. godine upozorili na moguće posljedice dinamike realizacije ugovorenih količina te da IDDEEA nije postigla sporazum sa dobavljačem koji će obezbijediti otklanjanje rizika plaćanja neisporučenih ličnih karti kao i vozačkih dozvola za građane istekom postojećeg ugovora.

– IDDEEA nema plan za završetak ugovora bez mogućih posljedica, niti je o tom izvijestila Ministarstvo civilnih poslova i Savjet ministara – istaknuto je.

Podsjetili su da je Savjet ministara, s ciljem otklanjanja mogućih štetnih posljedica postojećeg ugovora, donio mjeru koja je bila usmjerena samo na smanjenje cijene tih ličnih dokumenata, ali ne i na druge štetne odredbe ugovora.

– Osim što je bila neblagovremena u preduzimanju mjere, IDDEEA nije postigla sporazum sa dobavljačem o smanjenju cijene, niti je izvijestila Savjet ministara o rezultatima pregovora. Savjet nije analizirao efekte unapređenja ličnih dokumenata sa aspekta bezbjednosti, kvaliteta niti funkcionalnosti i cijene, a sve s ciljem eventualne promjene strateškog opredjeljenja i pripreme nove nabavke – navedeno je.

Revizori su upozorili da IDDEEA kasni sa pokretanjem novog postupka nabavke ličnih dokumenata.

– Bez obzira na složenost postupka nabavke i svoje planove, IDDEEA je tek početkom maja 2022. objavila otvoreni postupak, iako je postojeći ugovor o nabavci ličnih dokumenata istekao u julu 2022. godine – podvučeno je u revizorskom izvještaju.

IDDEEA, kako navode, planiranje nabavke ne zasniva na dokumentovanim analizama ekonomskih, bezbjednosnih, funkcionalnih i drugih elemenata, a Savjet ministara i nadležno ministarstvo nisu uspostavili nadzor nad poslovima koji se odnose na nove nabavke ličnih dokumenata.

Revizori su ponovo na adrese Savjeta ministara BiH i IDDEEA dostavili niz preporuka čijim bi prihvatanjem, tvrde, doprinijeli tome da građani dobiju lična dokumenta sa svim karakteristikama i funkcionalnostima za cijenu koju su platili, kao i da se obezbijedi stabilnost i bezbjednost u izdavanju ličnih dokumenata.

Digitalizacija

Iako je od uvođenja elektronske lične karte prošlo skoro deset godina, u izvještaju je naglašeno da građanima BiH nije olakšan pristup uslugama javnog sektora kroz digitalno predstavljanje i potpisivanje.

– Nepostojanje analiza za nabavku i način izbora tehnološkog rješenja ne pružaju uvjerenje da je IDDEEA izabrala najpovoljnije rješenje za građane i budžet BiH – kategorični su revizori, prenosi Teslić danas.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti