Izložba Školstvo u tešanjskom kraju između dva svjetska rata

Izložba Školstvo u tešanjskom kraju između dva svjetska rata

79
0
PODIJELI

Dana, 29. decembra 2017. godine u atriju Medžlisa IZ Tešanj svečano je otvorena izložba Školstvo u tešanjskom kraju između dva svjetska rata, autora Mensure Mujkanović i Rašida Orlovića. Izložba je organizovana u okviru općinske manifestacije Dani grada Tešanj 2017., a nastala je kao produkt saradnje JU Muzej Tešanj i Medžlisa islamske zajednice Tešanj.

Ova izložba predstavlja kontinuitet u istraživanju prosvjetnih prilika tešanjskog prostora. Na izložbi su prvo predstavljene administrativne promjene u tešanjskom kotaru sa novom vlašću, potom prosvjetne prilike koje su vladale u tešanjskom području pred kraj rata 1918., a zatim dio koji govori o državnim i konfesionalnim školama između dva rata.

Pored četiri narodne osnovne škole osnovane u ranijem, austrougarskom periodu (Tešanj, Miljanovci, Tešanjka, Šije) u periodu između dva rata osnovane su i škole u Jelahu, Omanjskoj i Medakovu (škola u Medakovu počela sa radom tek 1943. godine). Tekstualni prikaz, fotografije, novinski članci, udžbenici, razrednice, glavni imenik iz narodne osnovne škole u Tešnju i drugi dokumenti svjedoče o školskim prilikama u tešanjskom kraju između dva svjetska rata. Podaci koji su korišteni predstavljaju neobjavljenu i objavljenu izvornu građu iz Arhiva Bosne i Hercegovine i Arhiva RS u Banja Luci, neobjavljenu izvornu građu iz Medžlisa IZ Tešanj i porodičnih arhiva naših sugrađana.

Izvor: Muzej Tešanj

NEMA KOMENTARA