Izvještaj o analizi tla sa poplavljenih područja

Izvještaj o analizi tla sa poplavljenih područja

328
0
PODIJELI

Od strane Federalnog zavoda za agropedologiju Sarajevo, dana 20.05.2014. godine, izvršeno je uzimanje uzoraka zemljišta na poplavljenom području radi ispitivanja kontaminiranosti organskim i neorganskim polutantima. Na području općine Tešanj uzeta su 2 prosječna uzorka u Šijama i Jelahu koji čine 20-25 pojedinačnih uzoraka. Istraživanjem su obuhvaćeni sljedeći elementi u ukupnim oblicima: cink (Zn), olovo (Pb), kadmij (Cd), kobalt (Co), bakar (Cu), nikal (Ni), krom (Cr), arsen (As) i živa (Hg). Od organskih polutanata ispitan je sadržaj PAH jedinjenja.

Na osnovu provedene analize i dostavljenog zaključka od strane Federalnog zavoda za agropedologiju na području općine Tešanj nema onečišćenja tla organskim i neorganskim polutantima.

Fedralni zavod za agropedologiju dostavio je općini Usora Izvještaj o izvršenoj analizi tla sa poplavljenih područja naše općine. U izvještaju je u zaključku navedeno: može se zaključiti da na području općine Usora nema onečišćenja tla organskim i anorganskim polutantima, osim srednjeg sadržaja pristupačnosti niklom. Predlažemo uspostavu monitoringa na predmetmom zemljištu i biljkama na element nikal. Utvrđene su jedino povećane razine teških metala nikla i kroma, ali uzimajući u obzir pH vrijednost zemljišta i pristupačnost biljkama navedenih metala može se zaključiti da one ne predstavljaju opasnost za sigurno bavljenje poljoprivredom.

NEMA KOMENTARA