Izvršena primopredaja novog komunalnog vozila 7m3

Izvršena primopredaja novog komunalnog vozila 7m3

213
0
PODIJELI
Komunalno preduzeće JP RAD d.d. krajem 2020. godine apliciralo je na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa projektom pod nazivom „Razvoj sistema prikupljanja i odvoz selektiranog otpada“.
 
U martu 2021. godine potpisan je ugovor o dodjeli sredstava i sufinansiranju projekta od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH u iznosu od 80.000,00 KM.
Ukupna vrijednost projekta je 186.550,65 KM sa PDV-om.
 
Usklopu projekta realizovane su sljedeće aktivnosti:
1. NABAVKA POSUDA
U toku 2021. godine preduzeće je izvršilo nabavku posuda (kontejneri 20 kom, komposteri 190 kom, žute kante 200 kom, zelene kante 450 kom), a sve navedeno u vrijednosti od 56.329,65 KM sa PDV-om.
2. NABAVKA VOZILA
Dana 03.12.2021. god. izvršena je primopredaja novog komunalnog vozila IVECO, sa novom nadogradnjom 7m3 nabavljenog putem javne nabavke gdje je kao najpovoljniji ponuđač bila firma Wintec doo Sarajevo. Vrijednost nabavljenog vozila je 130.221,00 KM sa PDV-om.

Izvor: RAD Tešanj

NEMA KOMENTARA