17.6 C
Tešanj
Nedjelja, 16 Juna, 2024

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za registrovana kantonalna udruženja/saveze poljoprivrednika u 2022. godini

Na osnovu Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za registrovana kantonalna udruženja/saveze poljoprivrednika u 2022. godini, broj: 02-11-16038/22 od 28.10.2022. godine, Uputstva o utrošku sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za registrovana kantonalna udruženja/saveze poljoprivrednika u 2022. godini, broj: 05-11-16038- 1/22 od 03.11.2022. godine (u daljem tekstu: Uputstvo), Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu raspisuje:

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za registrovana kantonalna udruženja/saveze poljoprivrednika u 2022. godini

  1. Pozivaju se registrovana kantonalna udruženja/savezi poljoprivrednika Zeničko-dobojskog kantona da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za realizaciju projekata/programa prema odredbama Uputstva.
  2. Podnosioci zahtjeva trebaju ispunjavati opće i posebne kriterije propisane Uputstvom.
  3. Zahtjevi sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija podnose se Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu na propisanom obrascu objavljenom u Uputstvu.
  4. Uputstvo je objavljeno na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba (u dijelu Javni pozivi) i na web stranici Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK.

Sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu opredjeljena su za finansiranje i/ili sufinansiranje projekata/programa, i to:
a) projekat/program koji doprinosi uspješnom prezentiranju razvoja poljoprivrede kroz afirmaciju i promociju poljoprivrednika i njihovih proizvoda,

b) projekat/program koji podstiču unapređenje i očuvanje animalnog i/ili biljnog fonda,

c) projekat/program sa ciljem razvoja ruralnog područja i očuvanje tradicije i običaja Zeničko-dobojskog kantona.
5. Zahtjevi sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija dostavljaju se Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, Kučukovići broj 2, 72000, Zenica, neposredno ili poštom na protokol Zeničko-dobojskog kantona. 6. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem mail-a: min.poljoprivreda@zdk.ba ili na telefon 032/460-750.

Saznajte više na službenim stranicama Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti