5.3 C
Tešanj
Petak, 19 Aprila, 2024

Katastar i grafički pregled parcela općine Tešanj

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je, u sklopu realizacije Projekta uspostave jedinstvenog softvera za katastar Federacije BiH koji je omogućio sjedinjavanje katastarskih podataka Federacije BiH i njihovu internetsku prezentaciju, omogućila također i pregled grafičkih podataka o parcelama.

Jedan od osnovnih ciljeva tog projekta je standardizacija i jednoobrazan rad općinskih katastarskih ureda u Federaciji BiH, čijom se implementacijom postiže bolji kvalitet i brža usluga građanima, privredi i ostalim korisnicima katastarskih podataka.

U svrhu testiranja i eksperimentalnog korištenja omogućena je funkcija “Katastarski plan”, kojom je moguće dobiti položajni prikaz (geometriju) tražene katastarske parcele. Trenutno se u bazi podataka nalazi više od 1.700.000 parcela za koje je moguće dobiti položajni prikaz.

Funkciji se pristupa preko crvene tipke koja se nalazi u koloni naziva Geom. tabele “A LIST – PREGLED PARCELA”, ukoliko geometrijski podaci za traženu parcelu postoje.

Populacija katastarskih baza podataka s geometrijskim podatcima se vrši svakodnevno, kroz održavanje katastarskih podataka, koristeći jedinstveni softver za održavanje – katastar.ba, ali i masovnom sistematskom digitalizacijom finansiranom iz različitih budžetskih, donatorskih i kreditnih sredstava.

NAPOMENA: OPĆINA TESANJ je pristupila ovom projektu, te je uvrštena među općine za koje je moguće vršiti pregled.

Ova usluga je još jedna u nizu realiziranih aktivnosti kojom Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove omogućuje građanima, privatnim poduzećima i drugim zainteresiranim stranama jednostavan, efikasan i pristupačan uvid u stanje nekretnina od interesa, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti