27.5 C
Tešanj
Utorak, 18 Juna, 2024

Ledeni nanosi u koritu rijeke Usore

Djelovanjem vremenskih prilika, u koritu rijeke Usore došlo je do stvaranja većih ledenih nanosa koji su svojim kretanjem i nakupljanjem prijetili da ugroze sigurnost objekata, prije svega mosta u Alibegovcima, ali i brana koje služe za prihranu vodoopskrbnih bunareva. Služba civilne zaštite općine Usora izvršila je u jutarnjim i podnevnim satima obilazak terena duž čitavog korita rijeke, te je izvršena procjena stanja ugroženosti. U pripravnost je stavljena i mehanizacija u slučaju potrebe za intervencijom. Međutim, u podnevnim satima došlo je do smirivanja situacije i Služba za civilnu zaštitu je ocijenila kako ne prijeti daljnja opasnost objektima i imovini.

Izvor: Općina Usora

Povezane vijesti

Najnovije vijesti