26.3 C
Tešanj
Ponedjeljak, 17 Juna, 2024

Lokalni plan borbe protiv korupcije općine Usora

Lokalni plan za borbu protiv korupcije općine Usora donosi Načelnik općine Usora na osnovu odredbi Krivičnopravne konvencije Vijeća Europe iz 1999. godine i njezinim dodatnim Protololom o korupciji iz 2003 godine („Službeni glasnik BIH“ broj: 36/2001), članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH “, broj: 49/06 i 51/09), članka 23. Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije( „Službene novine FBIH“ broj: 103/09 i 58/13),odredbi Strategije za borbu protiv korupcije , 2015-2019. i Akcionog plana za borbu protiv korupcije od 07. 05. 2015. godine, Općeg plana borbe protiv korupcije FBIH od 07. 12. 2014. godine i članka 41 . Statuta Općine Usora („Službeni glasnik općine Usora broj: 02/08).

Izvor: Općina Usora

Povezane vijesti

Najnovije vijesti