19.6 C
Tešanj
Četvrtak, 18 Jula, 2024

Mladi Tešnjaci na putevima nauke, Malik Galijašević

 

Malik Galijašević rođen je 15.04.1992. godine u Doboju. Osnovnu školu Rešad Kadić i Gimnaziju Musa Ćazim Ćatić završava u Tešnju. Nakon završene gimnazije upisuje Medicinski
fakultet Univerziteta u Sarajevu, koji sa uspjehom završava 2017. godine. Za vrijeme studija aktivno se bavi naučnim radom, te radove izlaže na nekoliko studentskih kongresa (Tuzla, Ohrid, Moskva). Jedan mandat obavljao je i funkciju prvog poslijeratnog studenta prodekata Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Dio kliničke prakse obavio na Univerzitetskom kliničkom centru u Ljubljani.

Nakon završenog Medicinskog fakulteta, zaposlen u Općoj bolnici u Tešnju te kratko na Klinici za radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu.

Trenutno zaposlen na Univerzitetskoj klinici za neuroradiologiju u Innsbrucku, Austrija. Pohađa doktorski studij na Medicinskom univerzitetu u Innsbrucku, gdje radi na temi Osovina mozak-crijeva: funkcionalne i metaboličke promjene mozga kod pacijenata sa iritabilnim kolonom. Tema se tiče promjena detektabilnih funkcionalnom magnetnom rezonancom, te fosfornom i protonskom MR spektroskopijom. Također, aktivno učestvuje u još nekoliko istraživačkih projekata na pomenutoj klinici, kao što je istraživanje endovaskularne terapije kod moždanog udara u odgođenom vremenskom intervalu (Tension studija – finansirana od strane EU- Horizon 2020), istraživanje protoka krvi kroz individualizirane 3D modele moždanih aneurizmi, istraživanje MR spektroskopksih promjena kod tumora mozga itd. Također član je inicijative za uspostavu etičkih principa u manipulisanju velikim količinama podataka (Big Data) vođenom u sklopu Eurolife mreže 9 evropskih univerziteta. Redovni je član Evropskog društva radiologa i Austrijskog društva za funkcionalnu magnetnu rezonancu.

Husein Galijasevic

Povezane vijesti

Najnovije vijesti