Mogućnost dostave računa za električnu energiju elektronskim putem

Mogućnost dostave računa za električnu energiju elektronskim putem

336
0
PODIJELI

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo osigurala je mogućnost dostave računa za električnu energiju elektronskim putem, pri čemu bi kupcima koji se odluče za ovu uslugu bila ukinuta dostava računa na kućnu adresu. Dostava računa za električnu energiju putem e-maila počinje od prvog narednog obračunskog perioda od dana podnošenja zahtjeva, navode iz Elektroprivrede.

Navode da je elektronski račun identičan papirnom računu koji se dostavlja na kućnu adresu.

Građani prijavu na ovu uslugu mogu se izvršiti na dva načina: dolaskom na najbliže naplatno mjesto Elektrodistribucije, gdje će na šalteru potpisati Izjavu o dostavi računa putem elektronske pošte i preuzimanjem teksta Izjave na web stranici www.elektroprivreda.ba, njenim popunjavanjem, potpisivanjem i dostavom na najbliže naplatno mjesto Elektrodistribucije ili slanjem na zvanične e-mail adrese Elektroprivrede BiH:

[email protected] – Elektrodistribucija Bihać,

[email protected] – Elektrodistribucija Mostar,

[email protected] – Elektrodistribucija Sarajevo,

[email protected] – Elektrodistribucija Tuzla,

[email protected] – Elektrodistribucija Zenica

Pored prijave na e-račun, kupcu je ostavljena mogućnost da naknadno uradi izmjenu e-mail adrese za dostavu računa, kao i da odjavi elektronsku dostavu računa i vrati se na dostavu računa na kućnu adresu.

“Procedura za izmjenu e-mail adrese za dostavu računa i odjavu usluge e-račun identična je proceduri prijave na uslugu e-račun. Prijavu na uslugu e-račun može se, također, izvršiti putem web stranice JP Elektroprivreda BiH, uz napomenu da se u ovom slučaju radi o informativnom e-računu koji ne ukida dostavu papirnog računa”, navode iz ove kompanije.

Registracijom na web stranici www.elektroprivreda.ba kupci imaju mogućnost praćenja svojih računa za električnu energiju, stanja računa, te pravovremenog informisanja o svim aktuelnim dešavanjima vezanim za snabdijevanje električnom energijom.

NEMA KOMENTARA