29 C
Tešanj
Petak, 12 Jula, 2024

NA PRIJEDLOG MINISTARSTVA ZA PRIVREDU Vlada ZDK raskinula ugovor o koncesiji s kompanijom “Jašarević Kop” iz Tešnja

Vlada ZDK
Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela odluku o raskidu ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine krečnjaka s koncesionarom “Jašarević Kop” d.o.o. Tešanj zbog duga na ime koncesione naknade u iznosu od 64.929 KM.

Na sjednici je za direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, na kraći period, a najduže do tri mjeseca od imenovanja, imenovan Ahmet Begagić, diplomirani ekonomista iz Zenice.

Vlada je na prijedlog Ministarstva zdravstva donijela odluka o odobravanju 75.000 KM za nabavku sanitetskog vozila za potrebe JU Dom zdravlja Breza, te odluku o odobravanju sredstava za nabavku niktometra, aparata za procjenu adaptacije na tamu, i anomaloskopa za testiranje kolarnog vida, za potrebe Kantonalnog zavoda za medicinu rada u iznosu od 15.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice donesen je zaključak o odobravanju 60.000 KM, na ime jednokratne pomoći socijalno-intervenirajućeg karaktera radnicima PD “Krivaja-Mobel d.o.o. Zavidovići”, koji već više mjeseci ne rade.

Vlada je donijela i odluku o odobravanju sredstava za nastavak implementacije projekta “Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja Zeničko-dobojskog kantona“ u ukupnom iznosu od 27.360 KM za period juli-decembar 2016. godine.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti