20.5 C
Tešanj
Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

Nastavljena agresija na BiH: Dodik predao dokument s pečatom o razdruživanju

Na 14. posebnoj sjednici NSRS naći će se Sporazum o regulisanju odnosa RS i Federacije BiH u skladu sa Dejtonskim sporazumom i međunarodnim aktima.

Riječ je o tački koja je prijedlog narodnih poslanika te onom što je najavljivano kao “mirno razdruživanje”. Njega je ranije pripremila Vlada RS, a odobrenje je dao i predsjednik RS Milorad Dodik.

“Avaz” je u posjedu dokumenta Sporazuma, gdje se navodi da RS i FBiH, “koje čine BiH, međusobno će uvažavati državnopravni subjektivitet, shodno statusu strana ugovornica u i potpisnica svih aneksa Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH”.

Dalje se navodi da se strane obavezuju da će obezbijediti mir i sigurnost na svojim teritorijama, sigurnost svih građana i imovine, kao i da će razvijati “dobrosusjedske odnose u cilju postizanja regionalne stabilnosti”.

– Strane su saglasne da je jedini optimalan pravni okvir za postojanje BiH Opšti okvirni sporazum za mir u BiH, a posebno Aneks IV – Ustav BiH, nesagledivo i suštinski izmijenjen protivno voljama strana – navodi se u trećoj tački.

U četvrtoj tački se ističe da se “strane obavezuju da će poštivati i proširi obim ljudskiih i manjinskih prava i sloboda garantovanih relevantnim međunarodnim aktivima i ustavima RS i FBiH”.

– Strane se mirno razdružuju zbog nemogućnosti obnavljanja izvornog Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, koji je garantirao pravnopravnost entiteta i konstitutivnost naroda na osnovu konsenzusa, primjenom konsocijativne demokratije i mehanizama zaštite entitetskih i nacionalnih interesa. Strane će nakon mirnog razdruživanja funkcionisati suvereno u skladu sa državnopravnom tradicijom koju baštini RS od 9. januara 1992. godine kada je i proglašena, te tradicijom koja baštini FBiH od 18. marta 1994. godine kada je je obrazovana Vaštingtonskim sporazumom – piše u tekstu.

Navodi se da tokom procesa “mirnog razdruživanja strane će postupati savjesno, primarno i dosljedno poštujući nepovredivost granica”.

Izvor: Avaz

Povezane vijesti

Najnovije vijesti