Ne preporučuje se kupanje u Usori

Ne preporučuje se kupanje u Usori

167
0
PODIJELI

Svjedoci smo da je ovih dana došlo do naglog povećanja temperature zraka, što uzrokuje nagli pad vodostaja rijeka i povećanu opasnost od fekalnih i drugih zagađenja, te uzrokuje loš fizičko-hemijski sastav vode u vodotocima.

 

Stanovništvo u cilju pronalaska odgovarajućeg načina osvježenja na visokim temperaturama, pribjegava i kupanju u rijekama, što je ovih dana primjetno i na rijeci Usori.

Uzimajući u obzir i nedavni ekološki incident na rijeci Usori i zagađenje vode i korita, Služba civilne zaštite u cilju preventivnog djelovanja na spriječavanju zaraznih bolesti kod ljudi i životinja preporučuje da se ne vrši kupanje u rijeci Usori i upotreba vode za potrebe životinja iz korita rijeke Usore, te da se poštuju sve neophodne mjere koje će osigurati zaštitu zdravlja ljudi i životinja.

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

NEMA KOMENTARA