17.6 C
Tešanj
Nedjelja, 16 Juna, 2024

Nova esencijalna lista lijekova u ZDK

Vlada Zeničko-dobojske županije/kantona je na svojoj 49. sjednici donijela Odluku o izmjeni generičke esencijalne liste lijekova. U pitanju je lista lijekova koju građanima, u potpunosti ili djelimično, plaća država.

Na listi se nalaze 154 lijeka i do sada je veoma bilo teško doći do nje. Teško se moglo znati koji lijekovi se plaćaju a koji ne pa se često dešavalo da građani plaćaju lijekove koje ne bi trebali.

U nastavku donosimo Odluku o izmjeni esencijalne liste kao i samu generiču esencijalnu listu lijekova.

Na temelju članla 83. stav 1. i 2. Zakona o lijekovima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 51/01 i 29/05), članka 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 30/97, 7/02 i 70/08), članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 7/10), točke IX odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 75/11), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 49. sjednice, održanom 01.02.2012. godine, d o n o s i

ODLUKU
O LISTI ESENCIJALNIH LIJEKOVA NEOPHODNIH ZA OSIGURANJE 
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OKVIRU STANDARDA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

I

Ovom odlukom, a u skladu sa općim i posebnim kriterijima propisanim Odlukom o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalna esencijalna lista lijekova), utvrđuje se generička Lista esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Zeničko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu: Lista esencijalnih lijekova kantona).

II

Generička Lista esencijalnih lijekova kantona sastavni je dio ove odluke i čine je lijekovi sa “A liste”, kao i određen broj lijekova sa “B liste”, sadržanih u Federalnoj esencijalnoj listi lijekova, za koje finansijska sredstva obezbijeđuje Zavod zdravstvenog osiguranja.

III

Kantonalni ministar zdravstva može u izuzetnim slučajevima odobriti izdavanje lijeka na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i u slučaju kada taj lijek nije na Listi esencijalnih lijekova iz ove odluke, ukoliko ocijeni da za to postoji opravdana medicinska indikacija.

IV

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 2/11 i 7/11).

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Generičku listu esencijalnih lijekova možete pogledati OVDJE.

Naputak kako čitati listu imate OVDJE.

 

Povezane vijesti

Najnovije vijesti