NOVA GRANT SREDSTVA ZA JP RAD d.d. TEŠANJ

NOVA GRANT SREDSTVA ZA JP RAD d.d. TEŠANJ

96
0
PODIJELI
Nakon objavljenog javnog poziva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO kantona,
JP RAD d.d. je iskoristilo priliku, pripremilo svu potrebnu dokumentaciju i apliciralo na 2 lota sa 2 projekta.
Obezbjeđena su značajna sredstva za našu sredinu.
PROJEKTI:
1. Sanacija divljih deponija sa lokalitetima Općine Tešanj uz nabavku posuda za proširenje organizovanog obuhvata i odvajanja otpada na mjestu nastanka; LOT 2 odobreno 10.000,00 KM
2. Izvođenje nove plohe za odlaganje otpada u sklopu sanacije deponije otpada u Tešnju; LOT 1 odobreno 33.000,00 KM
Ukupan iznos odobrenih sredstava je 43.000,00 KM.
U narednom periodu očekujemo potpisivanje ugovora sa nadležnim Ministarstvom.
JP RAD d.d.

Izvor: RAD Tešanj

NEMA KOMENTARA