Obavještenje

Obavještenje

153
0
PODIJELI

Općinsko vijeće Tešanj, na svojoj 26. sjednici održanoj 29.01.2015 godine, donijelo je Zaključak kojim se oslobađaju obaveze kamate svi dužnici protiv kojih su pokrenuti sudski postupci, ukoliko izvrše svoje uplate do 31.05.2015 godine.

Općina Tešanj svake godine utvrđuje obavezu plaćanja naknade za :

– Naknada za korištenje građevinskog zemljišta (renta)

– Naknada za vatrogastvo

– Naknada za privremeno korištenje javnih površina

S tim uvezi, obavještavamo sve obveznike sa područja općine Tešanj koji nisu izmirili svoje obaveze plaćanja, a protiv kojih su pokrenuti sudski postupci za naplatu potraživanja, da će isti biti oslobođeni zateznih kamata po osnovu dugovanja, ukoliko svoje obaveze izmire do 31.05.2015 godine.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl. ecc.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA