22.7 C
Tešanj
Utorak, 25 Juna, 2024

Objavljen poziv za dodjelu grantova poljoprivrednicima u BiH vrijedan 5 mil KM – Evo koji su uslovi

Projekti EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery objavili su novi Javni poziv potencijalnim korisnicima grantova za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, vrijedan je 5 mil KM.

Ovaj javni poziv kao i smjernice za potencijalne podnosioce prijava se isključivo odnose na mjeru podrške u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja.

Ko se može prijaviti?

Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju manje od 250 radnika, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade meda, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba, prerade žitarica, te proizvodnja gotove hrane i jela.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv. Podnosioci prijava mogu da podnesu prijave za projekte definisane ovim javnim pozivom isključivo samostalno. Prijave više podnosilaca u okviru jednog prijedloga neće biti uzete u obzir. Podnosioci prijava su odgovorni za realizaciju projekta uključujući i finansijske obaveze.

Podnosioci prijave koji su u prethodnom periodu koristili financijsku podršku kroz mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (odnosi se na mjeru financiranu od strane EU4AGRI/EU4AGRI-Recovery) se smatraju neprihvatljivim podnosiocima.

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 300.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV koji se smatra neprihvatljivim troškom).

Maksimalni iznos tražene finansijske podrške za projekte koji spadaju pod LOT1 ne mogu biti veći od 80.000 KM (iznos bez PDV-a), dok iznos tražene finansijske podrške za projekte koji spadaju pod LOT2 moraju biti od 80.001 KM do 300.000 KM (iznosi bez PDV-a).

Iznos obaveznog financijskog učešća podnosioca prijave (odnosi se na oba LOT-a) je 30% ukupnih prihvatljivih troškova. Sufinansiranje mora biti novčano te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Ono što je značajna razlika u odnosu na prethodno objavljeni Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, jeste:

– Rok za dostavljanje dozvole za gradnju (ukoliko je relevantno) je pomjeren i vezan je uz prvi zahtjev za plaćanje prema korisniku (u slučaju da se odobri financijska podrška).

– potvrda o nepostojanju poreskih dugovanja, te potvrda o nepostojanju blokiranih računa su zamjenjene, sa Izjavom podnosioca (u momentu podnošenja prijave). Potvrde nadležnih institucija se dostavljaju naknadno, prilikom potpisivanja Ugovora o financijskoj podršci.

– poslovni plan se ocjenjuje na osnovu financijskih i nefinancijskih indikatora, te u ocjeni financijskih indikatora se koriste direktni (efekti investicije na sektor u kome se realizuje) i indirektni (efekti investicije na ostale prihvatljive sektore u kojima podnosilac posluje), efekti investicije.

Prijave se mogu podnijeti od 15. januara 2023. godine dok je krajnji rok 6. mart 2023. godine do 15:00 sati.

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/ koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje.

Prva onlajn informativna sesija biće održana putem Facebook stranice projekta EU4AGRI, a vrijeme održavanja informativne sesije biće objavljeno naknadno.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti