20 C
Tešanj
Utorak, 18 Juna, 2024

Održan 45. stručni sastanak

Dana 19.08.2016.godine (petak), u sali JZU Dom zdravlja Tešanj, održan je 45. stručni sastanak, koji je obuhvatao dnevni red:

  1. Mjesečni izvještaji rukovodilaca službi
  2. Prezentacija aktivnosti direktora u proteklom periodu
  3. Izvještaj o potrošnji lijekova
  4. Razno

Sastankom je predsjedavao direktor ustanove, prim.dr. Hidajet Mudrov. Tokom sastanka naglašeno je sljedeće:

  • Cjelokupan kolektiv JZU Dom zdravlja Tešanj trenutno radi na pripremi za akreditaciju ustanove i osiguravanja većeg nivoa sigurnosti i kvalitete usluga. Ustanova ima punu podrušku Agencije za kvalitet i akreditaciju FBIH (AKAZ), te se obavljaju kontinuirani radni sastanci sa imenovanim facilitatorom za akreditaciju. Svi procesi se uspješno realizuju, te su radni tim i ustanova dobili pohvalu za sve odrađene aktivnosti.
  • Menadžment JZU Dom zdravlja Tešanj i Opće bolnice Tešanj će u narednom periodu organizovati nekoliko radnih sastanaka, s ciljem definisanja zajedničkih ciljeva i aktivnosti u osiguravanju kvalitete i sigurnosti zdravstvene usluge na području lokalne zajednice.
  • Krajem augusta, menadžment ustanove će organizovati službenu posjetu firmi Mann – hummel BA Tešanj, pomoću koje će se prezentirati dosadašnji rad ustanove, rezultati saradnje i uspostaviti mjere za eventualna poboljšanja.

Na kraju sastanka usvojena su dva zaključka:

  1. Sve službe će nastaviti rad na pisanju i usvajanju procedura akreditacije, kako bi se dosegli najveći nivoi zdravstvene zaštite i usluge.
  2. U narednom periodu će se aktivirati i komisije za kontrolu rada i obezbjeđivanje profesionalne i efikasne primarne zdravstvene zaštite.

Izvor: JZU Dom zdravlja Tešanj

Povezane vijesti

Najnovije vijesti