27 C
Tešanj
Ponedjeljak, 17 Juna, 2024

Održan sastanak Komisije za izradu Prijedloga kriterija i programa utroška budžetskih sredstava namijenjenih za sport u Budžetu ZE-DO kantona za 2018. godinu.

Jučer (utorak, o9.01.2017.godine) je u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona održan prvi sastanak Komisije za izradu Prijedloga kriterija i programa utroška budžetskih sredstava namjenjenih za sport u Budžetu Kantona za 2018. godinu, koji je sazvan na inicijativu Marinka Tokića, pomoćnika ministra za kulturu i sport.

Dnevni red sastanka:
  1. Informacija o broju pristiglih prijava za Javni poziv od sportskih klubova, društava, saveza, sportskih klubova i sportskih udruga osoba s invaliditetom i drugih pravnih lica koja obavljaju djelatnost iz područja tjelesnog odogoja i sporta, te istaknutih i perspektivnih sportaša pojedinaca,
  2. Utvrđivanje Kriterija utroška sredstava namijenjenih za sport u Budžetu Kantona za 2018. godinu,
  3. Razno.

Gospodin Tokić je na početku sastanka upoznao prisutne o pristiglim aplikacijama na Javni poziv objavljen u novembru 2017. godine,  te istakao da se se ove godine na Javni poziv prijavile 234 sportske organizacije, koje su aplicirale za oko 650.000,00 KM, koliko bi ove godine moglo biti izdvojeno iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za sport.

Od strane prisutnih kao i na tri sastanka koja su tokom 2017. godine organizovane od strane resornog ministarstva, konstatovano je da planirana izdvajanja za sport predstavljaju tek oko 0,23% ukupnog Budžeta kantona, što je zaista malo i nedovoljno.

Prisutni na sastanku su zaključili da su Kriteriji za raspodjelu, koji su se i predhodnih godina koristili korektni i primjenjivi te da, uz minimalne izmjene (veća podrška za dodatna takmičenja, kao i za ženski sport), mogu biti korišteni i u ovoj godini.

Komisija koja će volonterski raditi na utvrđivanju kriterija kao i analizi prispjelih prijava sastavljena je od 19 članova: Marinko Tokić, Jure Rašić, Aleksa Stanković, Amir Muminović, Meldina Ugarak, Alija Porča, Elvir Starčević, Ivana Ćosić, Mirsad Srkalović, Mujo Avdić, Zikret Mahmutović, Izudin Husanović, Selvedin Karić, Malik Likić, Darko Andrijević, Samir Lušija, Munever Zahirović i Edin Omić.
Iz sastava ove Komisije formirana je i Radna grupa u sastavu: Muamer Čičak, Amir Muminović, Aleksa Stanković i Marinko Tokić, koja će izvršiti analizu pristiglih prijava te pripremiti prijedloge raspodjele, kako bi Komisija na sljedećoj sjednici mogla donijeti konačan Prijedlog utroška predviđenih sredstava i isti proslijediti na verifikaciju Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti