27 C
Tešanj
Ponedjeljak, 17 Juna, 2024

Održan sastanak lokalne GENDER radne grupe

U Općini Doboj Jug održan je drugi sastanak Gender radne grupe u svrhu upoznavanja članova grupe sa realizovanim aktivnostima, kao i aktivnostima koje slijede u narednom periodu na izradi Gender senzitivne situacione analize općine Doboj Jug, koja predstavlja temelj za izradu Akcionog plana ekonomskog i političkog osnaživanja žena.

U cilju realnijeg sagledavanja položaja žena u općini Doboj Jug, kvantitativni statistički podaci će biti dopunjeni kroz anketu i fokus grupu kojima će biti obuhvaćeno minimalno 180 ispitanika i to i žena i muškaraca (približno 50%/50%). Ovom prilikom članovi GR grupe su upoznati sa anketama koje će sami sprovoditi prema područjima interesovanja. Sastanku je prisustvovao Nasir Nalić predstavnik SNV organizacije koja podržava ovaj projekat.

Ove aktivnosti provode se u sklopu projekta Lokaliziranje gendera u FBiH koji provodi SNV uz podršku UN WOMEN, koji će u svojoj konačnici rezultirati ekonomskim i političkim osnaživanjem žena u općini Doboj Jug.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti