19.3 C
Tešanj
Srijeda, 29 Maja, 2024

Održana 2. sjednica Općinskog vijeća

Danas je u Sali Općinskog vijeća Tešanj, sa početkom u 14,00 sati, kako je i planirano, održana 2. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

 

1. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2013. godinu;

2. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2012/13. godina;

3. Prijedlog Rješenja kojim se “Supplies Group International-u” doo Sarajevo dodjeljuje neizgrađeno građevinsko zemljište u drž. svojini radi izgradnje objekta;

4. Prijedlog Odluke kojom se odobrava građanima MZ Jelah – naseljenog mjesta Mračaj i Potočani, da koriste zemljište državne svojine;

5. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta na privremeno korištenje Hatkić Zijadu iz Jelaha;

6. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa radi dodjele građevinskog zemljišta državne svojine na korištenje radi rješavanja stambenog pitanja;

7. Prijedlog Odluke na davanje nekretnina na korištenje MZ Kalošević;

8. Prijedlog Odluke o korištenju javnih površina;

9. Prijedlog Rješenja kojim se Saltagić (Hamdije) Refiku iz Jelaha, dodjeljuje neizgrađeno građ. zemljište u dr.svojini radi izgradnje parking prostora za hotelsko ugostiteljske namjene,

10. Prijedlog Rješenja kojim se Mahmutović (Hakija) Mirsadu dodjeljuje neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini radi izgradnje objekta;

11. Prijedlog Zaključka – ne prihvata se ponuda Solo (Vehbije) Fahira iz Piljužića,za preuzimanje iz njegovog posjeda neizgrađenog gradskog građ. zamljišta;

12. Prijedlog Zaključka kojim se prekida postupak pokrenut po zahtjevu JP “Šumsko-privrednog društva” ZDK doo Zavidovići;

13. Prijedlog Zaključka kojim se ne prihvata ponuda Hozić Nedžide iz Doboja, Pridjel Gornji, za preuzimanje iz posjeda neizgrađenog građevinskog zemljišta;

14. Informacija o završetku školske 2011/2012. godine i upisu učenika u školsku 2012/2013. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj;

15. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj;

16. Informacija o Rješenju OV br. 01-31-1-6706-2/11 kojim je utvrđeno pravo vlasništva u korist graditelja objekta Klepić Jusufa iz Miljanovaca.

Na samom početku, na prijedlog Općinskog načelnika 5. tačka dnevnog reda Prijedlog Odluke o davanju zemljišta na privremeno korištenje Hatkić Zijadu iz Jelaha, je povučena i odložena za neku od narednih sjednica. Najviše rasprave je bilo oko Nacrta Budžeta za 2013. godinu, Prijedloga Odluke kojom se odobrava građanima MZ Jelah – naseljenog mjesta Mračaj i Potočani, da koriste zemljište državne svojine i Informacije o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj, koje je Vijeće, nakon dodatnih obrazloženja usvojilo. I ostale tačke dnevnog reda Vijeće je usvojilo i završilo sa radom u 16,30 sati.

opcina-tesanj.ba/Jelah.info

Povezane vijesti

Najnovije vijesti