22 C
Tešanj
Subota, 22 Juna, 2024

Održana 2. sjednica Savjeta MZ Jelah

17.01.2013.godine sa početkom u 18,00 sati  održana je 2.sjednica Savjeta MZ Jelah sa predloženim dnevnim redom:

 

1.   Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zaspinika sa konstiruirajuće sjednice Savjeta.
2.   Razmatranje aktivnosti oko učešća MZ Jelah u Javnoj raspravi po pitanju izmjena i dopuna Regulacionag plana „Centar“ Jelah
3.   Imenovanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima MZ Jelah na računima MZ Jelah i  utvrđivanje blagajničkog maksimuma MZ Jelah.
4.   Razmatranje Izvještaja komisije za Popis.
5.   Aktivnosti oko izrade Izvještaja o radu MZ Jelah za 2012.godinu, finansijskog izvještaja za 2012.godinu i plana rada za 2013.godinu.
6.   Razmatarnje izvještaja sa dočeka nove 2013.godine na tgru u Jelahu
7.   Razmatranje zahtjeva Doo „Metalplast“ Tešanj.
8.   Razmatranje zahtjeva Vijeća roditelja Osnovne škole „1.mart“ Jelah.
9.   Razmatranje zahtjeva Mandić Vinka iz Jelaha.
10. Razmatranje aktivnosti  organa MZ Jelah u javnoj raspravi na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni naziva ulica i trgova u Tešnju, Jelahu i Tešanjci.
11. Razmatranje aktivnosti oko održavanja zajedničkog sastanka organa MZ Jelah sa predstavnicima PU Tešanj
12. Razmatranje aktivnosti oko iznalaženja mogućnosti za dislokaciju kancelarije MZ Jelah u nove prostore.

Savjet je najviše razmatrao pitanje vezano za provođenje javne rasprave o izmjenama Regualcionog plana i načina učešća organa MZ Jelah u javnoj raspravi.

Savjet je razmatrao i aktivnosti oko  pripreme izvještaja o radu i plana rada za 2013.godinu,izvještaj komisije za popis, izvještaj sa održanog dočeka nove 2013.godine na trgu u Jelahu, inicijative Vijeća roditelja O.Š. 1.mart Jelah oko opremanja kabineta informatike.

Rasprave je bilo i oko Odluke o izmjenama naziva ulica, te je podržana inicijativa o davanju naziva novoformiranoj ulici po Ademu Omahiću Omahi. Savjet je takođe pripremio problematiku vezanu za održavanje zajedničkog sastanka sa PU Tešanj, te razmatrao mogućnost izmještanja kancelarije MZ Jelah.

Svi zaključci su donešeni jednoglasno.

Mz Jelah/Jelah.info

Povezane vijesti

Najnovije vijesti