26.9 C
Tešanj
Srijeda, 24 Jula, 2024

Održana 2. Skupština MZ Jelah

Jelah,15.04.2013.god: Pod predsjedavanjem Edina Hasaničevića održana je 2. sjednica Skupštine Mjesne zajednice Jelah na kojoj je prisustvovalo 13 od 15 članova Skupštine, a samoj sjednici su prisustvovali predstavnici Savjeta MZ Jelah sa predsjednikom Ismetom Zeničanin i predstavnici pojedinih gradjanskih udruzenja sa prostora Jelaha.

Na dnevnom redu sjednice nasla su se pitanja:

1. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa konstituirajuće sjednice.
2. Razmatranje i utvrđivanje primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izmjenama i dopuna Regulčacionog plana “Centar” Jelah.
3. Razmatranje i usvajanje:
3.1. Izvještaja o radu MZ Jelah za 2012.godinu.
3.2. Finansijskog izvještaja za 2012.godinu.
3.3. Plana rada MZ Jelah za 2013.godinu.
4. Razno
Nakon skoro trosatnog trajanje Skupštine na kojoj se svakom pitanju od strane članova Skupštine prilazilo veoma studiozno, sa konstruktivnim prijedlozima, izvrsnom prezentacijom preko video-zida, koju je obezbjedio Sekretar MZ Jelah Emir Kotorić i koju je rijetko vidjeti i na kantonalnim skupštinama, i veoma aktivnim učešćem članova Savjeta na pojašnjavanju ingerencija i samih problema sa kojima se susreće MZ Jelah kao i angažovanju u rješavanju pitanja od interesa za gradjane Jelaha najviše je vremena potrošeno na razmatranje i utvrdjivanje primjedbi i prijedloga Nacrta odluke o izmjenama i dopune Regulacionog plana “Centar” Jelah. Kroz samu diskusiju nakon rasprave i ovaj prijedlog je kao i svi ostali usvojen jednoglasno, a konačni prijedlog sa usvojenim na Skupštini MZ Jelah bit će usvojen na jednoj od narednih sjednica OV Tešanj, a o svim detaljima usvojenog Vijeće će izvijestiti i prisutni vijećnici na skupštini Dajana Bašić i Senad Subašić.
Na ovoj sjednici, osim detaljne diskusije po svim pitanjima, pa čak i sa veoma kreativnim prijedlozima Savjetu MZ Jelah da u narednom periodu održi nekoliko tematskih sjednica, svi članovi koji su diskutovali su izrazili nadu da će se Jelahu u narednom periodu, konačno, od strane viših instanci vlasti od Općine do Kantona i dalje pružiti veći značaj, jer to Jelah svojom naseljenošću, svojom privredom, frekvencijom gradjana kroz ovo mjesti i svojim potencijalom zaslužuje.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti