13.8 C
Tešanj
Nedjelja, 24 Septembra, 2023

Održana Izborna skupština USR “Blinker” Kalošević.

U nedjelju, 24.12.2017.godine, sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Osnovne škole „Abdulvehab Ilhamija“ u Kaloševiću održana je Izborna skupština Udruženja sportskih ribolovaca „Blinker“ Kalošević-Tešanj.

Skupštini je prisustvovalo sedamdeset članova Udruženja, od kojih su petnaest članova bili polaznici Škole ribolova tj. dječaci i djevojčice od 07 do 15 godina, koji su se aktivno uključili u rad Udruženja tokom 2017. godine. Iz Udruženja ističu “da je to naša budućnost i naši nasljednici u humanoj misiji sportskog ribolova, ekologije i druženja koju zagovaramo već 17 godina na prostoru naše općine”.

Pored članova, Skupštini su prisustvovali predstavnici Mjesnih zajednica Kalošević, Mrkotić i Bobare te brojni simaptizeri Udruženja.

U veoma ugodnoj radnoj atmosferi Skupštinu je uspješno vodio Avdo Mahmutović, a istom je nesebično pomagao predsjednik Udruženja Fahrudin Bobarić. Nakon izbora radnih tijela, zapisničara i verifikacione komisije utvrđeno je postojanje kvoruma za rad. Sve tačke dnevnog reda su usvojene jednoglasno uz iskazane pohvale za provedbu plana rada i finansijskog plana za 2017. godinu.

Prilikom izbornog dijela Skupštine pokazano je veliko jedinstvo članova našeg Udruženja i iskazano 100 % povjerenje dosadašnjim izabranim tijelima Udruženja te je potvrđen mandat dosadašnjim izabranim članovima Upravnog odbora uz dodatni angažman i popunu Upravnog odbora sa istaknutim sportskim ribolovcem Aldinom Rizvanovićem.

Upravni odbor u mandatu 2018-2021 radit će u sastavu:
1.Fahrudin Bobarić – predsjednik Udruženja
2.Mirsad Ramić – zamjenik predsjednika
3.Aldin Rizvanović – član
4.Besim Sejdić – član
5.Hamdo Šarotić – član
6.Mustafa Hodžić – član
7.Adem Bobarić – član
8.Mirsad Čaplja – član
9.Enes Mujčinović – član
Takođe su izabrani i zamjenski članovi Upravnog odbora:
1. Ahmić Ibrahim
2. Dajdić Elmin
3. Fahko Rizvanović
Avdi Mahmutović i Fikretu Numiću su potvrđeni mandati Predsjednika i Zamjenika Skupštine u periodu 2018-2021.
U istom mandatu djelovat će i Nadzorni odbor u sastavu:
1. Safet Mujkić
2. Hamdija Mervan
3. Kemal Memić

Izabrani su članovi Ekološke i Sudijske komisije sa posebnim zadacima u djelovanju i radu u mandatnom periodu. Ribočuvarska služba će raditi u sastavu Muharem Hatkić i Ahmet Bobarić.

Dužnost sekretara i blagajnika do daljnjeg će obavljati Besim Sejdić uz obavezu Upravnog odbora da u narednom periodu angažuje još jednog člana Udruženja koji će pomagati oko izvršavanja redovnih blagajničkih i administrativnih poslova.

Nakon izbora, Skupština je donijela i usvojila Plan rada i Finansijski plan za 2018. godinu.

Udruženje sportskih ribolovaca „Blinker“ Kalošević-Tešanj će u mandatnom periodu 2018-2021 nastaviti sa provođenjem aktivnosti na razvoju sportskog ribolova, održavanju ekoloških akcija, radu sa mladima kroz „Školu ribolova“, radu na zaštiti ribljeg fonda rijeke Usore i Jezera Mrkotić, održavanju obala i kompletnog prostrora naše ribolvone zone uz akcenat na održavanje postojećih brana i izgradnju ribolovne staze na rijeci Usori.

Donesena je odluka o promjeni Pravilnika o radu ribolovnog revira „Jezero Mrkotić“, te dogovorena čvršća saradanja našeg Udruženja sa jedinicama lokalne samouprave tj. Mjesnim zajednicama Kalošević-Mrkotić i Bobare, sa zajedničkim ciljevima koji će doprinijeti poboljšanju općeg stanja u društvenoj zajednici, a koji se tiču zaštite rijeke Usore i Jezera Mrkotić.

Jednoglasnom odlukom članovi Skupštine su izabrali Avdu Mahmutovića za počasnog člana Udruženja.

Svim članovima Udruženja podjeljeni su besplatni primjerci novog broja ribolovnog Biltena u kojem je na ilustrativan način prikazan jednogodišnji rad i provedene aktivnosti ovog Udruženja.

Nakon radnog dijela upriličena je dodijela zahvalnica i priznanja istaknutim članovima našeg Udruženja kao i organizacijama i institucijama te pravnim licima koji su u proteklom periodu dali značajan doprinos u radu našeg Udruženja.

Uz bogatu trpezu jela i pića članovi Skupštine su nastavili svoje druženje uz ribarske anegdote koje uvijek potiču dobru atmosferu.

Nakon Skupštine, po sunčanom i lijepom vremenu većina ribolovaca je posjetila i ribolovni revir na rijeci Usori kod mosta u Kaloševiću gdje je aktivan zimovnik škobalja te su se okušali u svojim ribolovnim vještinama.

Čestitamo na uspješno održanoj Skupštini a novoizabranom rukovodstvu želimo puno sreće u radu u narednom mandatnom periodu.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti