ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA USR BLINKER KALOŠEVIĆ

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA USR BLINKER KALOŠEVIĆ

142
0
PODIJELI
USPJEŠNO ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA USR “BLINKER” KALOŠEVIĆ-TEŠANJ

U nedelju 24.12.2017 godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Osnovne škole „Abdulvehab Ilhamija“ u Kaloševiću održana je Izborna Skupština za članove Udruženja sportskih ribolovaca „BLINKER“ Kalošević-Tešanj.

Skupštini je prisustvovalo sedamdeset članova Udruženja od kojih su petnaest članova bili polaznici Škole ribolova tj. dječaci i djevojčice od 07 do 15 godina, koji su se aktivno uključili u rad Udruženja tokom 2017 godine te ovom prilikom ističemo da je to naša budućnost i naši nasljednici u humanoj misiji sportskog ribolova, ekologije i druženja koju zagovaramo već 17 godina na prostoru naše općine.

Pored članova, Skupštini su prisustvovali predstavnici Mjesnih zajednica Kalošević, Mrkotić i Bobare te brojni simaptizeri Udruženja.

U veoma ugodnoj radnoj atmosferi Skupštinu je veoma uspješno vodio Avdo Mahmutović, a istom je nesebično pomagao predsjednik Udruženja Fahrudin Bobarić.

Nakon izbora radnih tijela, zapisničara i verifikacione komisije utvrđeno je postojanje kvoruma za rad.

Sve tačke dnevnog reda su usvojene jednoglasno uz iskazane pohvale za provedbu plana rada i finansijskog plana za 2017 godinu.

Prilikom izbornog dijela Skupštine pokazano je veliko jedinstvo članova našeg Udruženja i iskazano 100 % povjerenje dosadašnjim izabranim tijelima Udruženja te je potvrđen mandat dosadašnjim izabranim članovima Upravnog odbora uz dodatni angažman i popunu Upravnog odbora sa našim istaknutim sportskim ribolovcem Aldinom Rizvanovićem.

Upravni odbor u mandatu 2018-2021 radit će u sastavu:

1.Fahrudin Bobarić – predsjednik Udruženja

2.Mirsad Ramić – zamjenik predsjednika

3.Aldin Rizvanović – član

4.Besim Sejdić – član

5.Hamdo Šarotić – član

6.Mustafa Hodžić – član

7.Adem Bobarić – član

8.Mirsad Čaplja – član

9.Enes Mujčinović – član

Takođe su izabrani i zamjenski članovi Upravnog odbora:

1. Ahmić Ibrahim

2. Dajdić Elmin

3. Fahko Rizvanović

Avdi Mahmutović i Fikretu Numiću su potvrđeni mandati Predsjednika i Zamjenika Skupštine u periodu 2018-2021.

U istom mandatu djelovat će i Nadzorni odbor u sastavu:

1.Safet Mujkić

2. Hamdija Mervan

3. Kemal Memić

Izabrani su članovi Ekološke i Sudijske komisije sa posebnim zadacima u djelovanju i radu u mandatnom periodu.

Ribočuvarska služba će raditi u sastavu Muharem Hatkić i Ahmet Bobarić.

Dužnost sekretara i blagajnika do daljnjeg će obavljati Besim Sejdić uz obavezu Upravnog odbora da u

narednom periodu angažuje još jednog člana Udruženja koji će pomagati oko izvršavanja redovnih

blagajničkih i administrativnih poslova.

Nakon izbora, Skupština je donijela i usvojila predloženi Plan rada i Finansijski plana za 2018 godinu.

Udruženje sportskih ribolovaca „BLINKER“ Kalošević-Tešanj će u mandatnom periodu 2018-2021 nastaviti sa provođenjem aktivnosti na razvoju sportskog ribolova, održavanju ekoloških akcija, radu sa mladima kroz „Školu ribolova“, radu na zaštiti ribljeg fonda rijeke Usore i Jezera Mrkotić, održavanju obala i kompletnog prostrora naše ribolvone zone uz akcenat na održavanje postojećih brana i izgradnju ribolovne staze na rijeci Usori.

Donesena je odluka o promjeni Pravilnika o radu ribolovnog revira „Jezero Mrkotić“ o čemu ćemo vas informisati u narednom periodu te je dogovorena čvršća saradanja našeg Udruženja sa jedinicama lokalne samouprave tj. Mjesnim zajednicama Kalošević-Mrkotić i Bobare sa zajedničkim ciljevima koji će doprinjeti poboljšanu općeg stanja u društvenoj zajednici a koji se tiču zaštite rijeke Usore i Jezera Mrkotić.

Jednoglasnom odlukom članovi Skupštine su izabrali Avdu Mahmutovića za počasnog člana našeg Udruženja.

Svim članovima Udruženja izvršena je besplatna podijela novog broja ribolovnog Biltena u kojem je na ilustrativan način prikazan jednogodišnji rad i provedene aktivnosti našeg Udruženja.

Nakon radnog dijela upriličena je dodijela zahvalnica i priznanja istaknutim članovima našeg Udruženja kao i organizacijama i institucijama te pravnim licima koji su u proteklom periodu dali značajan doprinos u radu našeg Udruženja.

Uz bogatu trpezu jela i pića članovi Skupštine su nastavili svoje druženje uz ribarske anegdote koje uvijek potiču dobru atmosferu.

Nakon Skupštine, po sunčanom i lijepom vremenu većina ribolovaca je posjetila i ribolovni revir na rijeci Usori kod mosta u Kaloševiću gdje je aktivan zimovnik škobalja te su se okušali u svojim ribolovnim vještinama.

Bistro!

Više fotografija sa Skupštine možete pogledati na ovom linku: FOTOGRAFIJE

Izvor: USR Blinker Kalošević

NEMA KOMENTARA