22 C
Tešanj
Petak, 24 Maja, 2024

Održana vanredna Skupština JP Rad Tešanj i usvojen trogodišnji plan poslovanja

Shodno preporuci Ureda za reviziju institucija u FBiH da se pripremi i usvoji osim Petogodišnjeg plana poslovanja i Trogodišnji plan, a u skladu sa odredbama članova 22. do 24. Zakona o javnim preduzećima u FBiH preduzeće je u prethodnom periodu pristupilo izradi Trogodišnjeg plana koji je nakon usvajanja na sjednici Nadzornog odbora (30.12.21.) u petak (21.01.22) usvojen i na Skupštini preduzeća.

Sa obzirom na nove okolnosti (poskupljenja energenata, materijala, usluga itd…) na tržištu, ovo je ujedno bila prilika da se sagledaju svi aspekti poslovanja JP RAD dd Tešanj, te da se za naredne tri godine definišu planovi razvoja po svakom odjelu unutar preduzeća.

Izvor: RAD Tešanj

 

Povezane vijesti

Najnovije vijesti