15.1 C
Tešanj
Ponedjeljak, 15 Aprila, 2024

Opća bolnica Tešanj oglasila se nakon što je porodilja iz Tešnja preminula u Tuzl

Opća bolnica Tešanj oglasila se nakon što je porodilja iz Tešnja preminula u Tuzli.

Njihovo saopćenje koje je stiglo portalu bhdijaspora.net, prenosimo u cijelosti i bez intervencija.

“Zbog velikog interesa javnosti, a vezane za smrt pacijentice (porodilje) H.M., direktor Opće bolnice Tešanj daje slijedeće zvanično saopćenje.

Menadžment i zaposlenici Opće bolnice Tešanj su sa dubokim i iskrenim žaljenjem primili su vijest o smrti pacijentice čiji je porod obavljen u našoj ustanovi, a koja je zbog nastanka nepredvidenih postporođajnih komplikacija premještena na Odjel intezivne njege u UKC Tuzla na nastavak liječenja, gdje je nakon 13 dana intezivnog liječenja došlo do smrtnog ishoda.

Izražavamo najiskrenije saučešće porodici preminule pacijentice i neka se Allah smiluje i oprosti Vašoj umrloj a Vama podari sabur.

Stojimo na raspolaganju porodici preminule pacijentice da odgovorimo na sva njihova eventualna pitanja vezana za porod i nastanak postporodajne komplikacije kao i postupanje i poduzete mjere medicinskog osoblja koje je učestvovalo u pružanju zdravstvenih usluga preminuloj pacijentici.

Također stojimo na raspolaganju svim zvaničnim organima da odgovorimo na sva njihova pitanja vezanim za porod i nastanak postporodajne komplikacije kao i postupanje i poduzete mjere medicinskog osoblja koje je učestvovalo u pružanju zdravstvenih usluga preminuloj pacijentici.

Provjerom činjeniénih podataka i medicinske dokumentacije vezane za liječenje i postupanje medicinskog osoblja kao i izjava samih zdravstvenih radnika koji su uéestvovali u lijeéenju preminule porodilje, na sastanku Stru6nog vijeéa Opée bolnice Telšanj, održanom 25.07.2019. godine, je utvrđeno da je:

– Dana 05.07.201 9. godine u 10 sati, na Odjeljenje za ginekologiju i akulerstvo Opće bolnice Tešanj primljena trudnica H.M. rod. 1984. godine, četvrti prirodni porod.

Pregled i prijem  trudnice je izvršio dežurni specijalista ginekologije Z.M.

Pri prijemu trudnice akušerski nalaz je bio uredan za višerotku, sa trudnićkim bolovima a opće stanje trudnice je zadovoljavajuće.

Porođajni tok je uredan, a sam porod je završio prirodnim putem sa porođajnom težinom od 4,81 kg.

Zbog lošeg Apgar scora beba se reanimira te upućuje u KB Zenica.

Postporođajno po izlasku posteljice se uočilo da je ista defektna te se poduzimaju odgovarajuée mjere (odluči na instrumentalnu reviziju materišta).

I pored učinjene revizije materišta poslije izvjesnog vremena ponovo se uočava pojačano krvarenje iz materišta te se ponovo uradi manuelna i instrumentalna revizija i ordinira odgovarajuća terapija.

I pored napred navedenih poduzetih procedura i radnji krvarenje iz materišta ponovo počinje intermitentno i obilno sa svim znakovima ATONIJE materice što predstavlja prijetnju po sam život porodilje.

Zbog životne ugroženosti porodilje, dežurni specijalista ginekologije Z.M. u konsultaciji sa načelnikom odjeljenja specijalistom ginekologije S.E. odlučuje da se pristupi hitnom operativnom zahvatu odstranjenja materice što je i učinjeno.

Post operativno, nakon izvjesnog vremena ponovo se registruju znaci krvarenja te se u konsultaciji sa specijalistom anesteziologije J.J. dogovori, da se porodilja, uz medicinsku pratnju, hitno premjesti na Odjel intezivne njege UKC Tuzla što je i utinjeno oko 20 sati istog dana.

O samom toku nastavka liječenja na Odjelu intezivne njege UKC Tuzla, Opća bolnica nema zvaničnu informaciju.

Stručno vijeée Opće bolnice Tešanj je stava da nastala komplikacija nije posljedica medicinske greške niti propusta medicinskog osoblja te da su sve poduzete radnje i procedure izvršene u skladu sa pravilima zdravstvene struke predviđenim za postupanje u ovakvim slučajevima”, saopćeno je iz Opće bolnice Tešanj.

Bhdijaspora.net

Povezane vijesti

Najnovije vijesti